Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Thừa số – tích

Giải chi tiết, cụ thể bài: Thừa số – tích toán 2 tập 2 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Trang 9 sgk cánh diều 2 tập 2

Nêu thừa số, tích trong các phép tính sau:

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Thừa số – tích

5 x 2 = 10         4 x 3 = 12

Trả lời:

Phép tính 5 x 2 = 10 có:

 • 5 là thừa số
 • 2 là thừa số
 • 10 là tích

Phép tính 4 x 3 = 12 có:

 • 4 là thừa số
 • 3 là thừa số
 • 12 là tích

Bài 2: Trang 9 sgk cánh diều 2 tập 2

Tìm tích, biết các thừa số lần lượt là: 2 và 3   ;    4 và 5

Trả lời:

 • 2 x 3 = 6
 • 4 x 5 = 20

Bài 3: Trang 9 sgk cánh diều 2 tập 2

Thực hành “lập tích”

 Trả lời:

 • 1 x 6 = 6
 • 4 x 2 = 8
 • 3 x 5 = 15
 • 1 x 8 = 8
 • 1 x 9 = 9
 • 3 x 2 = 6
 • 4 x 5 = 20…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button