Giáo Dục

Giải địa lí 11 bài 5 tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh – trang 24 địa lí 11. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội.

1. Tự nhiên

Bạn đang xem: Giải địa lí 11 bài 5 tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

 • Mĩ La Tinh có nhiều tài nguyên khoáng sản như: Kim màu, kim loại quý và nhiên liệu.
 • Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới…

2. Dân cư và xã hội

 • Tình trạng đói nghèo, đến cuối thế kỉ XXI số dân sống dưới mức nghèo khổ còn 37 – 62%.
 • Chênh lệch thu nhập quá lớn giữa người giàu và người nghèo.
 • Cải thiện ruộng đất không triệt để tạo điều kiện cho chủ trang trại chiếm phần lớn đất canh tác.
 • Hiện tượng đô thị hóa mang tính tự phát trong đó có 1/3 dân cư đô thị sống trong điều kiện khó khăn.

II. Một số vấn đề về kinh tế

 • Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định.
 • Nợ nước ngoài lớn.
 • Hiện nay thực hiện cải cách kinh tế: quốc hữu hóa các ngành kinh tế, phát triển giáo dục, công nghiệp hóa, mở rộng buôn bán với nước ngoài.
 • Kinh tế được cải thiện: xuất khẩu tăng nhanh, khống chế lạm phát, giá tiêu dùng giảm, đời sống nâng cao,
 • Quá trình cải cách kinh tế đang gặp những phản ứng của các thế lực của chủ nghĩa thực dân mới.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào hình 5.3 cho biết: Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?

Trả lời:

Cảnh quan thiên nhiên:

 • Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm
 • Xa van và xa van rừng
 • Thảo nguyên và thảo nguyên rừng
 • Hoang mạc và bán hoang mạc
 • Vùng núi cao.

Các khoáng sản chính: Dầu mỏ, khí đốt, thiếc, Bạc, Vàng, đồng , than, sắt…

Câu 2: Dựa vào bảng 5.3, nhận xét về tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư…

Dựa vào bảng 5.3, nhận xét về tỉ trọng thu nhập các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh?

 

Trả lời:

GDP theo giá thực tế của các nhóm dân cư có sự chênh lệnh và không đồng đều. Ví dụ ở Mê – hi – cô 581,3 tỉ USD trong khi Ha – mai – ca chỉ 8 tỉ USD.

 • Chi-lê: Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo nhất thấp hơn 39,1 lần  so với 10% số người giàu nhất.
 • Ha-mai-ca: Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo nhất thấp hơn 11 lần  so với 10% số người giàu nhất.
 • Mê-hi-cô: Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo nhất thấp hơn 43 lần  so với 10% số người giàu nhất.
 • Pa-na-ma: Tỉ trọng GDP 10% số người nghèo nhất thấp hơn 61,8 lần  so với 10% số người giàu nhất.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế…

Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

Trả lời:

Các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao là bởi vì:

 • Thứ nhất, tuy đã giành độc lập song nhiều nước vẫn duy trì cơ cấu xã hội phong kiến. Các thế lực tôn giáo bảo thủ tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội.
 • Thứ hai, các nước ở đây đều chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
 • Cuối cùng là do quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mấy quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Câu 2: Dựa vào hình 5.4, lập bảng nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh…

Dựa vào hình 5.4, lập bảng nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La Tinh trong giai đoạn 1985 – 2004?

Trả lời:

Năm

1985

1990

1995

2000

2002

2004

Tốc độ tăng GDP (%)

2,3

0,5

0,4

2,9

0,5

6,0

Câu 3: Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh….

 Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định?

Trả lời:

Những nguyên nhân làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định: 

 • Tình hình chính trị thiếu ổn định.
 • Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tê – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
 • Mức tăng dân số còn khá cao
 • Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button