Giáo Dục

Giải địa lí 6 bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa – trang 61 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa nhé.

Câu trả lời:

I. Kiến thức trọng tâm

1. Hơi nước và độ ẩm không khí

 • Hơi nước tạo nên độ ẩm không khí
 • Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều.
 • Không khí bão hòa hơi nước khi nó chứa một lượng hơi nước tối đa.
 • Không khí bão hòa -> cung cấp thêm hơi nước, hóa lạnh -> ngưng tụ -> sương, mây, mưa.

2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái đất.

Bạn đang xem: Giải địa lí 6 bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

 • Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh -> hơi nước ngưng tụ -> các hạt nước nhỏ -> mây -> gặp điều kiện thuận lợi -> tiếp tục ngưng tụ -> mưa.

a. Tính lượng mưa trung bình của một địa phương

 • Dụng cụ đo lượng mưa -> thùng đo mưa (vũ kế)
 • Cách tính lượng mưa trung bình:
  • Ngày = tổng số lượng mưa các lần trong ngày
  • Tháng = tổng số lượng mưa các ngày trong tháng
  • Năm = Tổng số lượng mưa 12 tháng

     TB Năm = lượng mưa nhiều năm / số năm

b. Sự phân bố lượng mưa trên thế giới

 • Lượng mưa phân bố không đều từ xích đạo về cực.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng…

Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c, 20°c, 30°c.

Trả lời:

Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ:

 • 10°c là 5g/ cm3
 • 20°c là 17g/cm3
 • 30°c là 30g/cm3

Câu 2: Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53 SGK, cho biết:

 • Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?
 • Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Trả lời:

Quan sát biểu đồ hình 53 ta thấy:

 • Tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 9. Lượng mưa khoảng 330mm
 • Tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 2. Lượng mưa khoảng 4mm

Câu 3: Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54 SGK), hãy:

 • Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm.
 • Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Trả lời:

 • Các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm chủ yếu phân bố ở hai bên đường Xích đạo.
 • Các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200 mm: tập trung ở những vùng có vĩ độ cao.

=>Lượng mưa trên thế giới phân bố không đồng đều từ Xích đạo về cực.

III. HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào bảng sau:

Lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm

Tháng

Lượng mưa (mm)

1

13,8

2

4,1

3

10,5

4

50,4

5

218,4

6

311,7

7

293,7

8

269,8

9

327,1

10

266,7

11

116,5

12

48,3

 • Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời:

 • Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh:

13,8 + 4,1 + 10,5 + 50,4 + 218,4 + 311,7 + 293,7 + 269,8 + 327,1 + 266,7 + 116,5 + 48,3 = .930,9 mm

 • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa ( tháng 5,6,7,8,9,10) ở thành phố Hồ Chí Minh là:

218,4 + 311,7 + 293,7 + 269,8 + 327,1 + 266,7= 1.687,3 mm.

 • Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh:

13,8 + 4,1 + 10,5 + 50,4 + 116,5 + 48,3 = 243,6 mm.

Câu 2: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Trả lời:

Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí, nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nhưng nó cũng có hạn.

=>Khi không khí đã chứa được lượng hơi nước nhất định thì không khí đã bão hoà hơi nước.

Câu 3: Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…

Trả lời:

Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.

Khi gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước tan dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

Câu 4: Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Trả lời:

Khí hậu nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa nên có lương mưa tương đối cao so với các khu vực khác có cùng vĩ độ.

Lượng mưa trung bình hàng năm nước ta từ 1.500 đến 2.000 mm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button