Giáo Dục

Giải địa lí 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất – trang 67 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất nhé.

Câu trả lời:

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái đất.

 • Các chí tuyến là những đường có ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí.
 • Trên bề mặt Trái Đất có 2 đường chí tuyến: Chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam
 • Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ.
 • Có 2 vòng cực trên Trái Đất: Vòng cực Bắc và vòng cực Nam.
 • Các vòng cực và chí tuyến là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt.

2. Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.

Bạn đang xem: Giải địa lí 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất

 • Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ.
  • 1 đới nóng
  • 2 đới ôn hòa
  • 2 đới lạnh
  Đới nóng (hay nhiệt đới) Hai đới ôn hòa (hay ôn đới) Hai đới lạnh (hay hàn đới)
Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.
Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng. Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm. Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm
Gió thổi thường xuyên Tín phong Tây ôn đới Gió đông cực
Lượng mưa trung bình 1000mm – 2000mm. 500 -1000mm 500mm.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến này nằm ở những vĩ độ nào?…

 • Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến này nằm ở những vĩ độ nào? Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?
 • Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Trả lời:

Các chí tuyến nằm ở vĩ độ:

 • Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ 23°27 Bắc.
 • Chí tuyến Nam nằm ở vĩ độ 23°27 Nam.

Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12h trưa:

 • Ở chí tuyến Bắc vào ngày 22-6
 • Ở chí tuyến Nam vào ngày 22-12.

Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam, các đường này nằm ở

 • Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ 66°33 B.
 • Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66°33 Nam.

Câu 2: Dựa vào hình 58, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Trả lời:

Tên năm đới khí hậu trên Trái Đất

 • Đới Nhiệt đới (1 đới)
 • Đới Ôn đới (2 đới)
 • Đới Hàn đới (2 đới).

III. HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Trả lời:

 • Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.
 • Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn đới và hàn đới.

Câu 2: Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Trả lời:

Đặc điểm khí hậu đới nóng (hay nhiệt đới)

 • Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
 • Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.
 • Gió thổi thường xuyên: Tín phong
 • Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm.

Câu 3: Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

Đặc điểm của đới khí hậu ôn đới:

 • Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
 • Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
 • Lượng mưa trung bình: 500 -1000mm.
 • Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

Câu 4: Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

 • Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.
 • Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.
 • Gió Đông cực thổi thường xuyên.
 • Lượng mưa trung bình 500mm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button