Giáo Dục

Giải địa lí 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí – trang 15 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí nhé.

Câu trả lời:

I. Kiến thức trọng tâm

1. Phương hướng trên bản đồ

 • Kinh tuyến:                                                    
  • Đầu trên của đường kinh tuyến chính là hướng Bắc     
  • Đầu dưới của đường kinh tuyến chính là hướng Nam
 • Vĩ tuyến:
  • Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông
  • Đầu bên trái của vic tuyến là hướng Tây.
 • Để xác đinh phương hưỡng trên bản đồ ta dựa bào Kinh tuyến và Vĩ tuyến
 • Khi bản đồ không thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thì phải dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc, sau đó lần lượt tìm các hướng còn lại.

2. Kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí

Bạn đang xem: Giải địa lí 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

 • Kinh độ và vĩ độ của một điểm gọi là số độ chỉ khoảng cách từ kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua địa điểm đó đến kinh tuyến và vĩ tuyến gốc.
 • Tọa độ địa lí của một điểm chính là kinh độ, vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Hãy tìm điểm C trên hình 11. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?

Trả lời:

 • Trên hình 1.1, điểm C là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến 20 độ Tây bà đường vĩ tuyến 10 độ Bắc.

Câu 2: Gỉa sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á…

Gỉa sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết hướng bay từ:

 • Hà Nội đến Viêng Chăn
 • Hà Nội đến Gia – Cac-Ta
 • Hà Nội đến Ma – Ni – La
 • Cu – a – La Lăm – pơ đến Băng Cốc
 • Cu – a – La Lăm – pơ đến Ma – Ni – La
 • Ma – ni – la đến Băng Cốc.

Trả lời:

Nếu chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết hướng bay từ:

 • Hà Nội đến Viêng Chăn là hướng Tây Nam
 • Hà Nội đến Gia – Cac-Ta là hướng Nam
 • Hà Nội đến Ma – Ni – La  là hướng Đông Nam
 • Cu – a – La Lăm – pơ đến Băng Cốc là hướng Tây Bắc
 • Cu – a – La Lăm – pơ đến Ma – Ni – La là hướng Đông Nam
 •  Ma – ni – la đến Băng Cốc là hướng Tây Nam

Câu 3: Hãy ghi tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12?

Trả lời:

– Tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12:

 • Điểm A: 130oĐ – 10oB
 • Điểm B: 110oĐ – 10oB
 • Điểm C: 130oĐ – 0o

Câu 4: Tìm trên bản đồ hình 12 các đểm có tọa độ địa lí: 140°Đ – 0° và 120°Đ – 10°N?

Trả lời:

Dựa trên bản đồ hình 12 ta xác định được hai điểm đó là:

 • Điểm E: 140°Đ – 0°
 • Điểm D: 120°Đ – 10°N.

Câu 5: Quan sát hình 13 (trang 17 SGK Địa lý 6), cho biết các hướng đi từ O đến các điểm A, B, C, D?

Trả lời:

Quan sát vào hình 13, ta tìm được hướng đi từ O đến các điểm A, B, C, D 

 • O đến A: Bắc
 • O đến B: Đông
 • O đến C: Nam
 • O đến D: Tây.

III. Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau: 80°Đ và 30°N; 120°Đ và 10°N

Trả lời:

Trên quả Địa cầu, các điểm có toạ độ địa lí:

 • M (80°Đ và 30°N)  là toạ độ của một địa điểm ở giữa Ấn Độ Dương.
 • N (60°T và 40°N)  là toạ độ của một địa điểm thuộc vùng biển phía Đông Ác-hen-ti-na.

Câu 2: Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12?

Trả lời:

Toạ độ các điểm G và H trên hình 12 là:

 • G (130°Đ và 15°B)
 • H (125°Đ và 0°) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button