Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo) – trang 97 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

3. Dịch vụ

 • Chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu thô, xuất khẩu nông sản nhiệt đới.
 • Nơi tiêu thụ hàng hóa cho các nước tư bản nước ngoài.
 • 90% thu nhập ngoại tệ nhờ vào xuất khẩu nông sản và khoáng sản Nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng và lương thực.

4. Đô thị hóa

Bạn đang xem: Giải địa lí 7 bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

 • Tốc độ đô thị hóa không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế.
 • Nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị châu Phi: Không kiểm soát được sự gia tăng dân số, thiên tai, sản xuất nông nghiệp không phát triển.
 • Nội chiến liên miên, dân tị nạn về thành phố.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hình 31.1, nêu nhận xét để thấy các tuyến đường sắt….

Quan sát hình 31.1, nêu nhận xét để thấy các tuyến đường sắt quan trọng ở châu Phi chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất khẩu?

Trả lời:

Các tuyến đường sắt của châu Phi đều từ các vùng trổng cây công nghiệp xuất khẩu hay vùng khai thác khoáng sản trong nội địa nối với các thành phố cảng, chủ yếu là chuyên chờ các mặt hàng xuất khẩu.

Câu 2: Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhau….

Quan sát bảng số liệu dưới đây kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nê, duyên hải Bắc Phi và duyên hải Đông Phi.

Trả lời:

Quan sát bảng số liệu ta thấy, mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia khác nhau:

 • Mật độ đô thị hoá cao nhất là duyên hải Bắc Phi (các nước An-giê-ri, Ai Cập).
 • Mật độ đô thị hoá khá cao là vùng ven vịnh Ghi-nê (Ni-giê-ri-a).
 • Ở duyên hải Đông Phi (Kê-ni-a, Xô-ma-li), đô thị hoá thấp.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới,….

Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực?

Trả lời:

Do công nghiệp châu Phi chậm phát triển, thiên về khai khoáng xuất khẩu, nông nghiệp phát triển theo hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp nhiệt đới xuất khẩu, nên châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, hàng thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.

Câu 2: Quan sát các hình 31.1 và 29.1 , cho biết:

 • Tên một số cảng lớn ở châu Phi.
 • Châu Phi có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân? Nêu tên các đô thị có trên 5 triệu dân ở châu Phi.

Trả lời:

Tên một số cảng lớn ở châu Phi: An-giê, Ca-xa-blan-ca, A-bit- gian, Đa-ca, Kêp-tao, Đuôc-ban, Môm-ba-sa.

 • Châu Phi có 22 đô thị trên 1 triệu dân.
 • Có hai đô thị trên 5 triệu dân ở châu Phi là Cai-rô (Ai Cập) và La-gôt (Ni-giê-ri-a).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button