Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 32: Các khu vực châu Phi

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 32: Các khu vực châu Phi – trang 100 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 32: Các khu vực châu Phi nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Khu vực Bắc Phi

a. Khái quát tự nhiên

Bạn đang xem: Giải địa lí 7 bài 32: Các khu vực châu Phi

 • Phía Bắc Bắc Phi:
  • Địa hình: Núi trẻ Atlat, đồng bằng ven Đại Tây Dương
  • Khí hậu: Địa Trung Hải (mưa nhiều)
  • Thảm thực vật: Rừng lá rộng rậm rạp, phát triển trên sườn đón gió.
 • Phía Nam Bắc Phi:
  • Địa hình: Hoang mạc Xahara lớn nhất thế giới.
  • Khí hậu: Nhiệt đới rất khô, nóng, lượng mưa không quá 50mm
  • Thảm thực vật: Rừng xavan cây bụi, thưa thớt, cằn cỗi. Trong hốc đảo cây cối xanh tốt, chủ yếu là chà là.

b. Khái quát kinh tế-xã hội

 • Dân cư Bắc Phi chủ yếu là người Ả Rập và người Béc-be thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít, theo đạo hồi.
 • Kinh tế tương đối phát triển trên cơ sở ngành dầu khí và du lịch.

2. Khu vực Trung Phi

a. Khái quát tự nhiên

 • Phía Tây Trung Phi
  • Địa hình chủ yếu là các bồn địa
  • Khí hậu xích đạo ẩm và nhiệt đới
  • Thảm thực vật: rừng rậm xanh quanh năm, rừng thưa và xa van.
 • Phía Đông Trung Phi:
  • Địa hình có các sơn nguyên và hồ kiến tạo.
  • Khí hậu có gió mùa xích đạo
  • Thảm thực vật: Rừng rậm trên sườn đón gió và xa van công viên trên các cao nguyên.

b. Khái quát kinh tế – xã hội

 • Dân cư Trung Phi chủ yếu là người Ban -Tu thuộc chủng tộc Nê-grô-ít có tín ngưỡng đa dạng.
 • Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác lâm sản, khoáng sản và trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Bắc Phi?

Trả lời:

 • Ở khu vực Bắc Phi gồm có tất cả 11 nước.
 • Đó là: Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Xa-ra-uy, Mô-ri-ta-ni, Ma-li, Ni-giê, Sat, Xu-đăng.

Câu 2: Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Trung Phi?

Trả lời:

Ở khu vực Trung Phi có nhiều nước hơn so với khu vực Bắc Phi.

Đó bao gồm các nước: Xê-nê-gan, Ghi-nê Bit-xao, Ghi-nê, Xi-ê-ra Lê-ông, Li-bê-ri-a, Cốt Đi-xoa, Buốc-ki-na Pha-xô, Ga-na, Tô-gô, Bê-nanh, Ni-giê-ri-a, Ca-mơ-run, Ghi-nê Xích đạo, Ga-bông, Công-gô, CHDC Công-gô, Trung Phi, Ru-an-đa, Bu-run-đi, ư-gan-đa, Kê-ni-a, Tan-da-ni-a, Xô-ma-li,…

Câu 3: Dựa vào hình 32.3:

 • Nêu tên các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi.
 • Cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở những khu vực nào? Tại sao lại phát triển ở đó?

Trả lời:

 • Các cây công nghiệp chủ yếu ở Trung Phi: cọ dầu, cà phê, lạc, bông, ca cao.
 • Sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triển ở khu vực phía đông và phía tây. Sở dĩ sản xuất nông nghiệp lại phát triển ở hai khu vực này là bởi vì:

Ở phía đông: có khí hậu gió mùa xích đạo, có đất đỏ badan bao phủ trên nhiều vùng rộng lớn, rất thuận lợi cho trồng các cây công nghiệp nhiệt đới, đặc biệt là cà phê.

Trong khi đó, ở phía Tây lại chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Ghi-nê, có khí hậu xích đạo, thuận lợi cho cây trồng phát triển.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần….

Lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần phía tây và phần phía đông của khu vực Trung Phi theo mẫu 

Trả lời:

Thành phần tự nhiên

Phía Tây Trung Phi

Phía Đông Trung Phi

Địa hình

Địa hình chủ yếu là các bồn địa

 

Địa hình có các sơn nguyên và hồ kiến tạo.

 

Khí hậu

Khí hậu xích đạo ẩm và nhiệt đới

 

Khí hậu có gió mùa xích đạo

Thảm thực vật

Rừng rậm xanh quanh năm, rừng thưa và xa van.

Rừng rậm trên sườn đón gió và xa van công viên trên các cao nguyên.

Câu 2: Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi.

Trả lời:

Sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi. – Các nước Bắc Phi ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, ôliu, cây ăn quả cận nhiệt đới, các nước phía nam Xa-ha-ra trồng lạc, ngô, bông,… Các ngành công nghiệp chính là khai khoáng và khai thác dầu mỏ. – Các nước Trung Phi trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button