Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 37: Dân cư Bắc Mĩ – trang 6116 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Sự phân bố dân cư

 • Dân số: 415,1 triệu người (năm 2001)
 • Mật độ dân số: 20 người /km2
 • Dân cư phân bố không đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Đông và phía Tây.
 • Ngày nay, một bộ phận dân cư ở Hoa Kì đang có dự biến đổi lớn.
 • Hơn 3/4 dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị.

2. Đặc điểm đô thị

Bạn đang xem: Giải địa lí 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

 • Các đô thị ở Bắc Mĩ phát triển nhanh, đặc biệt là của Hoa Kì
 • Số dân thành thị tăng nhanh, chiếm 76& dân số
 • Các đô thị lớn chủ yếu tập trung ven biển và phía Nam Hồ Lớn.
 • Ngày nay, nhiều đô thị mới đã xuất hiện ở phía Nam và phía Tây Hoa Kì.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Tại sao ở miền Bắc và ở phía tây dân cư lại quá thưa thớt như vậy?

Trả lời:

Dân cư ở Bắc Mĩ phân bố không đồng đều. Nếu như ở miền Nam  và phía Đông dân cư đông đúc thì ở miền Bắc và phía Tây dân cư lại thưa thớt.

Sở dĩ dân cư lại thưa thớt ở hai khu vực đó là do yếu tố điều kiện tự nhiên và thời tiết không thuận lợi.

 • Ở miền Bắc thì có khí hậu lạnh giá, nhiều nơi đóng băng.
 • Ở phía Tây thì có núi non rất hiểm trở của hệ thống núi Cooc –di – e. Do ảnh hưởng của địa hình nên các cao nguyên và bồn địa trong vùng có lượng mưa rất ít, sản xuất nông nghiệp khó khăn.

=>Ở hai khu vực này dân cư thưa thớt.

Câu 2: Dựa vào hình 37.1, nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu….

Dựa vào hình 37.1, nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

Trả lời:

 • Dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn : Bô-xtơn, Niu I-oóc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn.
 • Dải siêu đô thị từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an có các thành phố lớn: Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Tô-rôn-tô, Ôt-ta-oa, Môn-trê-an.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào hình 37.1, nêu tên một sô” thành phô” lớn nằm trên hai dải….

Dựa vào hình 37.1, nêu tên một sô” thành phô” lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

Trả lời:

Quan sát hình 37.1 ta thấy:

 • Dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn có các thành phô” lớn: Bô-xtơn, Niu I-oóc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn.
 • Dải siêu đô thị từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an có các thành phố lớn: Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Tô-rôn-tô, Ôt-ta-oa, Môn-trê-an.

Câu 2: Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Trả lời:

Dân cư Bắc Mĩ có sự phân bố không đồng đều và đang có sự thay đổi. Cụ thể là Dân cư Bắc Mĩ đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và đông bắc ven Đại Tây Dương xuống phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.

Nguyên nhân: các thành phố mới với các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, năng động được hình thành ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương đã kéo theo sự di chuyển của dân cư Bắc Mĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button