Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo) – trang 122 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

2. Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới

CN Bắc Mỹ phân bố chủ yếu quanh vùng hồ lớn và vên Thái bình dương…

Bạn đang xem: Giải địa lí 7 bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Hoa Kì phát triển ngành CN : cơ khí, luyện kim đen, lọc dầu, sx ô tô, đóng tàu, công nghệ cao.

=>CN vũ trụ hàng không phát triển mạnh mẽ và hiện đại.

Ca-na-đa :phát triển công nghiệp khai khoáng, luyện kim, lọc dầu, chế tạo xe lửa, hóa chất…

=>phân bố ở phía bắc Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.

Mê-hi-cô : phát triển khai thác dầu khí và quặng màu, dầu khí và chế biến thực phẩm…

=>tập trung thủ đô Mê-hi-cô Xi-ti và ven vịnh Mê-hi-cô.

3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế

 • Tỷ trọng GDP dịch vụ của các nước Bắc Mỹ chiếm tỷ trọng rất cao
 • Các ngành phát triển mạnh: Tài chính, ngân hàng,Bảo hiểm, Bưu chính viễn thông … đóng vai trò quan trọng
 • Tập trung chủ yếu ven vùng Hồ lớn,TBD, Vịnh Mêhycô …

4. Hiệp hội mậu dịch tự do Bắc Mĩ ( NAFTA)

 • Thành lập 1993, gồm 3 quốc gia : Hoa Kì, Mê-hi-cô, Ca-na-đa.
 • Mục đích :nhằm kết hợp sức mạnh 3 nước, tạo thị trường chung và tăng sức cạnh tranh trên thị trường TG.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

 • Công nghiệp Ca-na-đa tập trung ở các thành phố lớn về phía bắc Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.
 • Công nghiệp Hoa Kì tập trung ở vùng Đông Bắc, vùng Nam và Đông Nam.
 • Công nghiệp Mê-hi-cô tập trung chủ yếu ở Mê-hi-cô Xi-ti và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

Câu 2: Dựa vào bảng dưới đây, hãy cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Trả lời:

 • Quan sát vào bảng số liệu ta thấy, cơ cấu trong GDP trong các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao: Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ. Những năm gần đây,….

Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kì biến đổi như thế nào?

Trả lời:

Các ngành công nghiệp của Bắc Mĩ là : sản xuất máy tự động, công nghiệp điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, sản xuất máy bay, tên lửa,…

Những biến đổi trong sản xuất công nghiệp của Hoa Kì:

 • Cuối thế kỉ XIX, Hoa Kì rất chú trọng phát triển các ngành công nghiệp truyền thống như luyện kim, chế tạo máy công cụ, hoá chất, dệt, … Hiện nay các ngành công nghiệp truyền thống đang bị sa sút dần và các ngành công nghiệp có công nghệ kĩ thuật cao đang được phát triển rất nhanh như : sản xuất máy tự động, công nghiệp điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, hàng không vũ trụ…
 • Về mặt lãnh thổ : Từ chỗ công nghiệp phân bố lập trung ở phía nam Hồ Lớn, vùng Đông Bắc ven Đại Tây Dương thì nay đang phát triển mạnh xuống phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.

Câu 2: Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ?

Trả lời:

Năm 1993, Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ được Hoa Kì,Ca-na-đa và Mê-hi-cô thông qua, hình thành một khối kinh tế gồm khoảng 419,5 triệu người (2001), có nguồn tài nguyên phong phú cả về nguyên liệu và nhiên liệu.

Sự ra đời của hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa:

 • Tạo ra sức mạnh tổng hợp để có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.
 • Tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ từ Hoa Kì, Ca-na-đa sang Mê-hi-cô.
 • Tận dụng nguyên liệu, lao động của Mê-hi-cô.
 • Mở rộng thị trường nội địa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button