Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) – trang 137 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

2. Công nghiệp

 • Các ngành công nghiệp chủ yếu: Khai thác khoáng sản, sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm để xuất khẩu.
 • Một số nước công nghiệp mới (Braxin, Ac-hen-ti-na, Chi-le, Vê-nê-xuê-la) có nền kinh tế phát triển nhất khu vực.

3. Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn

Bạn đang xem: Giải địa lí 7 bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 • Vai trò của rừng Amadôn :
  • Nguồn dự trữ sinh vật quí giá
  • Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu.
  • Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản.
  • Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế.
 • Hậu quả của khai thác rừng A-ma-dôn
  • Mất cân bằng hệ sinh thái
  • Làm biến đổi khí hậu.

4. Khối thị trường chung Mec-cô-xua

a. Tổ chức

 • Thành lập năm 1991 gồm 4 quốc gia: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-goay, U-ru-goay. Sau đó kết nạp them Chi-lê, Bô-li-vi-a.

b. Mục tiêu của khối

 • Thoát khỏi sự lung đoạn kinh tế của Hoa Kì
 • Tháo gỡ hang rào hải quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào hình 45.1, trình bày sự phân bố sản xuất của các ngành công nghiệp chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

Các ngành công nghiệp chủ yếu của khu vực Trang và Nam Mĩ phân bố không giống nhau. Mỗi khu vực, mỗi vùng đều có những thế mạnh nhất định.

 • Các nước công nghiệp mới: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la phát triển công nghiệp tương đối toàn diện.
 • Các nước khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ: phát triển công nghiệp khai khoáng.
 • Các nước trong vùng biển Ca-ri-bê: phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế nông sản.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ.

Trả lời:

 • Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm…
 • Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh công nghiệp khai khoáng. Đa số các xí nghiệp khai thác khoáng sản lớn đều do các công ti tư bản nước ngoài nắm giữ.
 • Ở các nước trong vùng biển Ca-ri-bê, ngành công nghiệp chủ yếu là sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm như sản xuất đường, đóng hộp hoa quả…

Câu 2: Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?

Trả lời:

Rừng A-ma-dôn là lá phổi của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá. Do đó, rừng A-ma-dôn đóng vai trò rất quan trọng đối với khu vực và toàn thế giới. Nếu con người không có ý thức và không đặt vấn đề bảo vệ rừng mà cứ khai thác rừng A-ma-dôn thiếu quy hoạch khoa học sẽ làm môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button