Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng – trang 26 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Qua các ảnh dưới đây, nêu một số biểu hiện cho thấy sự lạc hậu….

Qua các ảnh dưới đây, nêu một số biểu hiện cho thấy sự lạc hậu của hình thức sản xuất nương rẫy.

Trả lời:

 • Phá một vạt rừng hay một vạt xavan có giá trị cao hơn để làm nương rẫy trồng cây lương thực (khoai ) ít giá trị hơn.
 • Dụng cụ sản xuất cầm tay thô sơ (để xới gốc khoai). Có thể thấy đây là hình thức sản xuất lạc hậu, cho năng xuất thấp và làm cho diện tích rừng, xavan bị thu hẹp nhanh chóng.

Câu 2: Quan sát hình 8.4, nêu một số điều kiện về nhiệt độ và lượng mưa….

Quan sát hình 8.4, nêu một số điều kiện về nhiệt độ và lượng mưa để tiến hành thâm canh lúa nước.

Bạn đang xem: Giải địa lí 7 bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Giải địa lí 7 bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Trả lời:

Điều kiện về nhiệt độ và lượng mưa để tiến hành thâm canh lúa nước:

  • Nhiệt độ: trên 0oC.
  • Lượng mưa : trên 1000mm

=>Nhìn chung lúa nước thích hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa (nắng nhiều, mưa nhiều).

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Trả lời:

 • Làm nương rẫy:
  • Rừng hay xavan bị đốt làm nương rẫy.
  • Sử dụng công cụ thô sơ, ít chăm bón, năng suất thấp, làm đất bạc màu.
 • Làm ruộng, thâm canh lúa nước:
  • Ở những nơi có nguồn lao động dồi dào và chủ động tưới tiêu, người ta làm ruộng , thâm canh lúa nước.
  • Thâm canh lúa cho phép tăng vụ, tăng năng suất, nhớ đó sản lượng cũng tăng lên.
 • Sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn (trang trại, đồn điền):
  • Trồng cây công nghiệp và chăn nuôi chuyên môn hóa theo quy mô lớn xuất khẩu hoặc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.
  • Tạo ra khối lượng sản xuất hàng hóa lớn và có giá trị cao, nhưng phải bám sát nhu cầu của thị trường.

Câu 2: Sắp xếp những dữ liệu cho dưới đây và vẽ vào vở sơ đồ thâm canh lúa nước.

Trả lời:

Giải địa lí 7 bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Câu 3: Quan sát các hình 8.6 và hình 8.7 cho biết: Làm ruộng bậc thanh và canh tác….

Quan sát các hình 8.6 và hình 8.7 cho biết: Làm ruộng bậc thanh và canh tác theo đường đồng mức ở vùng đồi núi có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường?

Trả lời:

 • Hình 8.6: Ở Châu Á, ruộng bậc thanh trồng lúa nước trong vùng đồi núi không cây cối.
 • Hình 8.7 : Ở Nam Mĩ , sườn đồi được khai phá thành đồng ruộng trồng trọt theo đường đồng mức, cây cối vẫn mọc xanh tốt quanh năm.

=>Ý nghĩa của việc làm ruộng bậc thang và canh tác theo đường đồng mức ở vùng đồi núi với môi trường: Đây là cách khai phá đất rừng để trồng trọt khoa học nhất mà vẫn bảo vệ môi trường, là cách biến vùng đồi núi trơ trụi thành ruộng lúa nước, là cách bảo vệ đất trồng ở vùng đồi núi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button