Giáo Dục

Giải địa lí 8 bài 4: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 4: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á – trang 14 địa lí 8. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 8 bài 4: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á nhé.

Câu trả lời:

1. Phân tích hướng gió về mùa đông

Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14), em hãy:

Bạn đang xem: Giải địa lí 8 bài 4: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở Châu Á

 • Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao?
 • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng dưới đây:
Khu vực/ Hướng gió theo mùa Hướng gió mùa đông (tháng 1) Hướng gió mùa hạ (tháng 7)
Đông Á    
Đông Nam Á    
Nam Á    

Trả lời:

 • Xác định các áp cao, áp thấp:
  • Các trung tâm áp thấp là: Áp thấp Ai-xơ-len, Áp thấp A-le-út, Áp thấp Ô-xtrây-li-a, Áp thấp Xích đạo
  • Các trung tâm áp cao là: Áp cao A-xơ, Áp cao Xi-bia, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương.
 • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông:
Khu vực/ Hướng gió theo mùa Hướng gió mùa đông (tháng 1)
Đông Á Tây Bắc
Đông Nam Á Bắc hoặc Đông Bắc
Nam Á Đông Bắc

2. Phân tích hướng gió về mùa hạ

Dựa vào hình 4.2 , em hãy:

 • Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao?
 • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1?
Khu vực/ Hướng gió theo mùa Hướng gió mùa đông (tháng 1) Hướng gió mùa hạ (tháng 7)
Đông Á    
Đông Nam Á    
Nam Á    

Trả lời:

 • Xác định các áp thấp và áp cao:
  • Các áp thấp là: Áp thấp I-ran
  • Các áp cao là: Áp cao Ha-oai, Áp cao Nam Đại Tây Dương, Áp cao Nam Ấn Độ Dương, Áp cao Ô-xtrây-li-a.
 • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ:
  • Đông Á: Đông Nam – Tây Bắc.
  • Đông Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc.
  • Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc.

3. Tổng kết

a. Mùa đông: 

 • Đông Á:Tây Bắc – Đông Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp A-lê-út)
 • Đông Nam Á:Đông Bắc-Tây Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp xích đạo, xích đạo Ô-xtrây-li-a).
 • Nam Á:Đông Bắc – Tây Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp xích đạo, xích đạo Ô-xtrây-li-a).

b. Mùa hạ:

 • Đông Á: Đông Nam – Tây Bắc (áp cao Ha-oai đến áp thấp I-Ran).
 • Đông Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc (áp cao Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-xtrây-li-a đến áp thấp I-Ran).
 • Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc (áp cao Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-xtrây-li-a đến áp thấp I-Ran).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button