Giáo Dục

Giải địa lí 9 bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ – trang 124 địa lí 9. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 9 bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ nhé.

Câu trả lời:

1. Dựa vào bảng 34.1:

Bảng 34.1. TỈ TRỌNG MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC, NĂM 2001 (cả nước = 100%).

Bạn đang xem: Giải địa lí 9 bài 34: Thực hành phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ

Vẽ biểu đồ thích hợp  thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Trả lời:

Để học tốt Địa Lý 9 | Giải bài tập Địa Lý 9

Biểu đồ thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước

2. Căn cứ vào biểu đồ và các bài 31, 32, 33, hãy cho biết:

a. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng?

b. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động?

c. Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kỹ thuật cao?

d. Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

Trả lời:

  • Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng: Khai thác nhien liệu, điện, hóa chất, chế biến lương thực, thực phẩm.
  • Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động: công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, dệt may.
  • Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao: Khai thác nhiên liệu, ngành điện, cơ khí, điện tử, hóa chất.
  • Vai trò của Đông Nam Bộ: Vùng chiếm tỉ trọng công nghiệp cao nhất so với các vùng trong cả nước góp phần tăng GDP, tăng trỉ trọng hàng xuất khẩu, tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giải quyết nhu cầu hàng hóa trong cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button