Giáo Dục

Giải GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh – trang 110 GDCD lớp 11. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

a. Vai trò của quốc phòng và an ninh

Bạn đang xem: Giải GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

 • Trong chiến tranh: Cả nước hướng vào nhiệm vụ đánh thắng kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự do.
 • Trong hòa bình: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng không lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc.

b. Nhiệm vụ của quốc phòng an ninh

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân  và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.
 • Bảo vệ vững chắc chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
 • Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội.
 • Duy trì trật tự , kỉ cương, an toàn xã hội.
 • Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

 • Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc
 • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
 • Kết hợp quốc phòng với an ninh
 • Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh

=> Đòi hỏi khách quan:Xây dựng CAND và QĐND trở thành lực lượng chính quy,tinh nhuệ,từng bước hiện đại. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với QĐND và CAND.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh

 • Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.
 • Chấp hành pháp nghiêm chính pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và bí mật quốc gia.
 • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu,thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
 • Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng, an ninh ở nơi cư trú.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn….

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

Trả lời:

Trong giai đoạn hiện nay, quốc phòng và an ninh có nhiệm vụ:

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân  và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.
 • Bảo vệ vững chắc chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
 • Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội.
 • Duy trì trật tự , kỉ cương, an toàn xã hội.
 • Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

Mặc dù hiện nay đã chuyển sang thời bình, nhưng chúng ta vẫn phải tăng cường quốc phòng và an ninh vì:

Chiến tranh đã chấm dứt nhưng những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch vẫn còn tiếp tục diễn ra. Việc gây rối, tìm mọi cơ hội để gây bạo loạn, chống nhà nước, lật đổ nhà nước vẫn thi thoảng diễn ra. Bên cạnh đó, đời sống xã hội đang ngày càng phức tạp, các tệ nạn ngày càng nhiều và nguy hiểm. Do đó, quốc phòng và an ninh có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 2: Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

Trả lời:

Phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh gồm có mấy ý cơ bản sau:

 • Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc
 • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
 • Kết hợp quốc phòng với an ninh
 • Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh

Từ những phương hướng đó đòi hỏi khách quan là phải xây dựng công an nhân dân và quân đội nhân dân trở thành lực lượng chính quy,tinh nhuệ,từng bước hiện đại. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Câu 3: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với….

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Trả lời:

Là công dân của một nước đồng nghĩa với việc yêu nước và có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Vì vậy, mọi công dân đều có một phần trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động quốc phòng và an ninh.

Công dân có thể thực hiện trách nhiệm của mình bằng cách:

 • Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.
 • Chấp hành pháp nghiêm chính pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và bí mật quốc gia.
 • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu,thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
 • Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng, an ninh ở nơi cư trú.

Câu 4: Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện….

Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

Trả lời:

Các em tự liên hệ đến địa phương, tập thể nơi mình sinh sống như:

 • Công an bắt cướp
 • Thanh niên chấp hành nghĩa vụ quân sự
 • Cá nhân tiêu biểu phát hiện ổ bán ma túy…
 • Phá phi vụ đánh bài bạc có quy mô lớn…

Bác Tư sống trong khu tập thể gần nhà, năm nay bác đã về hưu, nên chủ yếu bác ở nhà. Gần đây, khi đi thể dục dưới sân khu tập thể, bác thấy có thanh niên lạ ngày nào cũng đi đi vào vào. Khi thấy bác Tư nhìn, bọn đó nhanh chân đi ra. Thấy có vấn đề lạ, bác Tư đã bí mật nói lại với  các đồng chí công an phường. Nhưng vì chưa biết mục đích và căn cứ nên các đồng chí công an cắt cử người phối hợp cùng bác Tư theo dõi. Sau khi điều tra, phát hiện và lên kế hoạch giăng bẫy, bọn chúng đã bị tóm gọn với tội danh bắt cóc trẻ em bán sang nước ngoài. Đây là băng nhóm đã có hai lần tiền án về bắt cóc trẻ em và buôn ma túy. Sau đợt phá án thành công này, bác Tư đã được tuyên dương và khen ngợi.

Câu 5: Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn….

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

a. Toàn dân.

b. Quân đội nhân dân.

c. Công an nhân dân.

d. Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Trả lời:

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

Đáp án d: Quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button