Giáo Dục

Giải GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn) – trang 60 GDCD lớp 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

 • HĐND và UBND xã (phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở.
 • HĐND do nhân dân trức tiếp bầu ra, UBND do HĐND bầu ra.
 • HĐND xã ( phường, thị trấn) chịu trách nhiệm trước nhân dân về phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, quốc phòng an ninh.
 • UBND là cơ quan chấp hành nghị quyết của HĐND, là cơ quan hành chính ở địa phương.
 • HĐND và UBND là những cơ quan nhà nước của dân, do dân và vì dân.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu a: Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan….

Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Trả lời:

Một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em:

 • Bố mẹ đi đăng kí cấp sổ đỏ
 • Đăng kí cấp lại sổ hộ khẩu gia đình
 • Xin công chứng một số giấy tờ
 • Làm giấy khai sinh cho em gái
 • Xin cấp giấy tạm trú tạm vắng…
 • Sao giấy khai sinh cho bản thân

Câu b: Theo em, trong những câu dưới đây, câu nào là đúng ?

 • Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra.
 • Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Trả lời:

Câu đúng là:

Bạn đang xem: Giải GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn)

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.

Vì: Nhân dân chỉ bầu ra HĐND xã (phường, thị trấn). 

Câu c: Em hãy lựa chọn các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B.

A.  Việc cần giải quyết    B. Cơ quan giải quyết

Đăng kí hộ khẩu

Khai báo tạm trú

Khai báo tạm vắng

Đăng kí kết hôn

Xin cấp giấy khai sinh

Sao giấy khai sinh

Xác nhận lí lịch

Xin sổ khám bệnh

Xác nhận bảng điểm học tập

Công an

Ủy ban nhân dân xã

Trường học

Trạm y tế (bệnh viện)

Trả lời:

Những việc cần công an giải quyết là:

 • Đăng kí hộ khẩu
 • Khai báo tạm trú
 • Khai báo tạm vắng

Những việc cần ủy ban nhân dân giải quyết:

 • Đăng kí kết hôn
 • Xin cấp giấy khai sinh
 • Sao giấy khai sinh
 • Xác nhận lí lịch

Những việc cần trạm y tế giải quyết:

 • Xin sổ khám bệnh

Những việc cần trường học giải quyết:

 • Xác nhận bảng điểm học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button