Giáo Dục

Giải GDCD 7 bài 6: Tôn sư trọng đạo

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 6: Tôn sư trọng đạo – trang 17 GDCD lớp 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 7 bài 6: Tôn sư trọng đạo nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

Khái niệm:

  • Tôn sư trọng đạo là tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo ở mọi lúc mọi nơi, coi trọng những điều thầy dạy, coi trọng và làm theo đạo lí mà thầy đã dạy mình.

Biểu hiện:

Bạn đang xem: Giải GDCD 7 bài 6: Tôn sư trọng đạo

  • Có thái độ, tình cảm, hành động làm vui lòng thầy cô giáo.
  • Có hành động đền ơn đáp nghĩa, làm những điều tốt đẹp xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy cô.

Ý nghĩa:

  • Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc ta
  • Là nét đẹp trong tâm hồn của mỗi người, giúp con người sống có nhân nghĩa, thủy chung thể hiện đạo lí làm người.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu a: Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện thái độ…

Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo ? Hành vi nào cần phê phán ? Vì sao ?

(1) Ngày chủ nhật, Năm ra chợ, gặp cô giáo cũ, Năm đứng nghiêm, bỏ mũ chào cô.

(2) Thầy Minh ra bài tập Toán cho học sinh về nhà làm. Mãi chơi nên Hoa không làm bài tập.

(3) Anh Thắng là một sinh viên đại học, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, anh Thắng đã viết thư hỏi thăm cô giáo cũ dạy anh từ hổi lớp Một .

(4) Giờ trả bài tập làm văn, An bị điểm kém. Vừa nhận được bài kiểm tra từ tay thầy giáo, An đã vò nát và đút bài vào ngăn bàn.

Trả lời:

Hành vi thái độ tôn sư trọng đạo là hành vi (1) và (3):

(1) Năm đã có hành vi tôn trọng lễ phép khi gặp cô giáo cũ: đứng nghiêm và bỏ mũ chào cô.

(3) Anh Thắng viết thư hỏi thăm cô giáo cũ dạy từ hồi lớp 1, chứng tỏ anh Thắng đã không quên công ơn dạy dỗ của cô giáo cũ đã dạy mình từ hồi còn là lớp 1, mặc dù bây giờ anh đã là sinh viên.

Hành vi cần phê phán là hành vi (2) và (4):

(2) Hoa đã không làm bài tập khi thầy giáo giao cho. Điều đó thể hiện Hoa không biết vâng lời thầy, chăm lo học hành

(4) An có thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng thầy.

Câu b:  Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về sự kính trọng…

Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ nói về sự kính trọng và lòng biết ơn thầy giáo, cô giáo?

Trả lời:

Những câu ca dạo tục ngữ nói về sự kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo là :

  • Ca dao : Muốn sang thì bắc cầu Kiều
  • Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
  • Tục ngữ : Không thầy đố mà làm nên.
  • Châm ngôn : Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

Câu c: Trong những câu dưới đây, theo em, câu nào thể hiện rõ nhất….

Trong những câu dưới đây, theo em, câu nào thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo ?

(1) Ân trả, nghĩ đền.

(2) Không thầy đố mà làm nên.

(3) Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

(4) Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

(5) Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

(Nhất tự vi sư, bán tự vi sư)

Trả lời:

Câu thể hiện về tôn sư trọng đạo trong những câu trên là câu :

  • Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy (Nhất tự vi sư, bán tự vi sư).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button