Giáo Dục

Giải GDCD 8 bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác – trang 44 GDCD lớp 8. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 8 bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI HỌC

Khái niệm: Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của cồn dân (Chủ sở hữu) đối với tài sản thuộc sở hữu của mình

Các quyền sở hữu tài sản:

Bạn đang xem: Giải GDCD 8 bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

 • Quyền chiếm hữu là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản
 • Quyền sử dụng là quyền khai thác giá trị sử dụng tài sản…
 • Quyền định đoạt là quyền quyết định đối với tài sản đó.

Trách nhiệm nhà nước:

 • Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân.
 • Quy định các biện pháp và hình thức xử lí đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu…
 • Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác.

Trách nhiệm, nghĩa vụ công dân:

 • Tôn trọng quyền sở hữu của người khác.
 • Không xâm phạm tài sản của người khác
 • Khi vay, nợ phải có trách nhiệm trả đầy đủ, đúng hẹn.
 • Khi mượn, giữ phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ.
 • Có trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại tài sản.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Khi trông thấy bạn cùng lứa tuổi với em đang lấy trộm tiền….

Khi trông thấy bạn cùng lứa tuổi với em đang lấy trộm tiền của một người, em sẽ làm gì ?

Trả lời:

Trước hết, em sẽ ngăn cản hành động đó của bạn, khuyên răn bạn nên nhận lỗi và trả lại túi tiền cho người đó. Nếu bạn không đồng ý thì em sẽ báo với người đó là bạn này đã ăn cắp túi tiền để người đó kiểm tra và tự xử lí.

Câu 2: Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy….

Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hà và các giấy tờ khác. Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền.

Bình hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ? Nếu em là Bình, em sẽ hành động như thế nào ?

Trả lời:

Hành động của Bình như vậy là sai. Bởi vì, đó là tài sản của người khác. Hơn nữa, khi nhặt được của rơi thì nên trả lại cho họ hoặc báo cáo với cơ quan địa phương để trả lại đúng cho người đánh rơi. Hành động như vậy thể hiện Bình là người học sinh không thật thà, trung thực và không tôn trọng tài sản của người khác.

Trong trường hợp này, nếu em là Bình, em sẽ xem địa chỉ ghi trong chứng minh thư, nếu em biết người này, em sẽ tận tay trả lại cho anh Hà, còn không em sẽ gửi cho cơ quan địa phương để tìm trả lại cho người đánh rơi.

Câu 3: Do có việc gấp, chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra cửa hàng….

Do có việc gấp, chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra cửa hàng cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn, chị mang tiền đến trả để lấy lại xe nhưng chiếc xe của chị đã bị Hà – con trai ông chủ cửa hàng – đem sử dụng làm gãy khung.

Theo em, Hà có được quyền sử dụng chiếc xe đó không ? Vì sao ? Ông chủ cửa hàng có những quyền gì đối với chiếc xe của chị Hoa, căn cứ vào đâu ? Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc xe bị hỏng không ? Ai sẽ phải bồi thường ?

Trả lời:

Hà không có quyền sử dụng chiếc xe đó, vì chị Hoa gửi xe cho ông chủ cửa hàng. Hai bên đã có sự thỏa thuận thời gian, chị Hoa trả tiền và nhận lại xe. Như vậy, trong thời gian đó chủ cửa hàng có quyền chiếm hữu quản lý xe, giữ gìn cẩn thận không để mất mát, hư hỏng, trong thời gian chị Hoa gửi xe. Căn cứ vào Điều 180 Bộ luật Dân sự, chị Hoa có quyền đòi bồi thường xe đó. Ông chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chị Hoa.

Câu 4: Theo em, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện….

Theo em, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào trong các phẩm chất sau :

a. Trung thực ;

b. Thật thà ;

c. Liêm khiết;

d. Tự trọng.

Trả lời:

Theo em, việc tôn trọng tài sản củ người khác nó thể hiện được rất nhiều phẩm chất khác của con người đó là tính trung thực, thật thà, liêm khiết và cả lòng tự trọng.

Vì vậy, các 4 đáp án trên đều đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button