Giáo Dục

Giải hóa 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 11: Axit photphoric và muối photphat – trang 53 sách giáo khoa hóa học 11. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

AXIT PHOTPHORIC

Cấu tạo phân tử và tính chất vật lí

Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 11: Axit photphoric và muối photphat

 • Trong hợp chất H3PO4, Photpho có số oxi hóa cao nhất là +5
 • Rất háo nước và tan vô hạn trong nước.

Tính chất hóa học

 • Acid Photphoric là acid 3 nấc, có độ mạnh trung bình. Nó có tất cả những tính chất chung của acid.
 • Tác dụng với dung dịch kiềm, tùy tỉ lệ mà tạo ra muối acid, muối trung hòa hoặc hỗn hợp mưới đó  
 • Acid photphoric không có tính oxi hóa.

Điều chế

 • Trong phòng thí nghiệm: P + HNO3
 • Trong công nghiệp: Đi từ quặng photphorit hoặc apatit.

Ứng dụng

 • Điều chế muối photphat, sản xuất phân lân, thuốc trừ sâu, dược phẩm

MUỐI PHOTPHAT

Các loại muối photphat:  muối trung hòa và muối axit.

Tính tan

 • Các muối trung hòa và các muối acid của kim loại Natri, Kali nà Amoni đều tan trong nước.
 • Với các kim loại khác, chỉ có muối dihidrophotphat là tan được, ngoài ra đều không tan hoặc ít tan trong nước.

Nhận biết  ion photphat

 • Dùng  AgNO3 làm thuốc thử để nhận biết các muối photphat tan (có kết tủa màu vàng)

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1.Viết phương trình hóa học…

Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa H3PO4 với lượng dư của:

a) BaO                      

b) Ca(OH)2           

c) K2CO3

Hướng dẫn giải

Các chất  BaO, Ca(OH)2  , K2CO3  lấy dư nên muối tạo ra là muối trung hoà:

a.   PTHH:  2H3PO4 + 3BaO → Ba3(PO4)2 + 3H2O

Ion thu gọn:     2H+ + BaO → Ba2+ + H2O

b.   PTHH:    2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

Ion thu gọn:       H+ + OH → H2O

c.   PTHH:    2H3PO+ 3K2CO3 → 2K3PO+ 3H2O + 3CO2

Ion thu gọn:      2H+ + CO32- → H2O + CO2

Giải câu 2.Nêu những điểm giống nhau …

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học giữa axit nitric và axit photphoric. Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

Hướng dẫn giải

Giống nhau: Đều mang tính chất của một axit thông thường.

 • Chuyển màu chất chỉ thị: Quỳ tím chuyển thành màu hồng
 • Tác dụng với bazơ, oxit bazơ

   3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

   Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

 • Tác dụng với muối.

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

2H3PO4 + 3Na2CO3 → 2Na3PO4 + 3H2O + 3CO2

Khác nhau

HNO3:  Là một axit mạnh, có tính oxi hóa mạnh

PTHH: HNO3 → H+ + NO3

          Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

          

H3POLà axit trung bình, nhiều nấc, không có tính oxi hóa

PTHH: 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2O

Giải câu 3 .Phương trình điện li…

Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇌ 3H+ + PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Cân bằng trên không bị dịch chuyển.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giải thích: Theo nguyên lí chuyển dich cân bằng: khi thêm HCl  vào dung dịch nồng độ H+ tăng lên, cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch tạo thành H3PO4.

Giải câu 4. Lập phương trình hóa học…

Lập phương trình hóa học sau đây:

a) H3PO4 + K2HPO4 →

     1 mol      1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    1 mol      1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    2 mol       1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2 →

    2 mol       3 mol

Hướng dẫn giải

a) H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

     1 mol      1 mol

b) H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

     1 mol      1 mol

c) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

     2 mol       1 mol

d) H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

     2 mol       3 mol

Giải câu 5. Để thu được muối photphat…

Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dich NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M ?

Hướng dẫn giải

nH3PO4 = 0,05.0,5 = 0,025 mol

Để thu được muối photphat trung hòa thì xảy ra p/ư hóa học sau:

PTHH            H3PO + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

Phản ứng     0,025      0,075

=>Theo PTHH:  nNaOH = 3.nH3PO4 = 0,075 mol

=>Thể tích NaOH cần dùng là: VNaOH = 0,075/1 = 0,075 lít = 75ml

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button