Giáo Dục

Giải hóa 12 bài 14: Vật liệu polime

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 14: Vật liệu polime – trang 72 sách giáo khoa hóa học 12. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 12 bài 14: Vật liệu polime nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 14: Vật liệu polime

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Chất dẻo

  • Khái niệm: Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.
  • Một số polime dùng làm chất dẻo: PE, PVC,…
  • Vật liệu compozit  là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

Bạn đang xem: Giải hóa 12 bài 14: Vật liệu polime

  • Khái niệm: Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định.
  • Tơ được chia làm 2 loại: Tơ tự nhiên, tơ hóa học (tơ tổng hợp, tơ bán tổng hợp)

Cao su

Khái niệm: Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.

Có 2 loại cao su: cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Kết luận nào sau đây không…

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi;

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime;

C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp;

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giải thích: Vật liệu compozit gồm chất nền (polime) và chất độn, ngoài ra còn có chất phụ gia khác.

Giải câu 2. Tơ tằm và nilon-6,6 đều…

Tơ tằm và nilon-6,6 đều

A. có cùng phân tử khối.

B. thuộc loại tơ tổng hợp.

C. thuộc loại tơ thiên nhiên.

D. chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử.

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Giải thích: Tơ tằm và nilon-6,6 đều chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử

Giải câu 3. a) Có những điểm gì giống nhau…

a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Hướng dẫn giải

a) Giống nhau: đều có thành phần polime

Khác nhau: 

  • Chất dẻo: có tính dẻo
  • Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai
  • Cao su: Có tính đàn hồi
  • Keo dán: có khả năng kết dính

b) Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo

Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau

Giải câu 4. Viết các phương trình hóa học…

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Hướng dẫn giải

a) Điều chế PVC từ etilen

Điều chế poli(vinyl axetat) từ etilen

Giải hóa 12 bài 14: Vật liệu polime

b) Điều chế polibutadien từ butan và etylbenzen

Giải hóa 12 bài 14: Vật liệu polime

Điều chế polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen

Giải hóa 12 bài 14: Vật liệu polime

Giải câu 5. Phân tử khối trung bình của …

Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000.

Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Hướng dẫn giải

(NH –[CH2]6 –NH – CO- [CH2]4– CO)n

=> Số mắt xích : n = 30000 / 226 = 132

(-CH2 – C(CH3) = CH – CH2-)n

=> Số mắt xích : n = 105000 / 68  = 1544

Giải câu 6. Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh…

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua – S-S- ? Giả thiết rằng S đã thay thể cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Hướng dẫn giải

Gọi số mắt xích isopren có chứa một cầu đisunfua là n.

=>%S = 64/ (68n + 64 – 2) = 2%  => n = 46

Vậy 1 cầu lưu huỳnh cần khoảng 46 mắt xích  isopren.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button