Giáo Dục

Giải hóa 8 bài 13: Phản ứng hóa học

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 13: Phản ứng hóa học – trang 50 sách giáo khoa hóa học 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 8 bài 13: Phản ứng hóa học nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 13: Phản ứng hóa học

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Định nghĩa

 • Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học
 • Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng hay chất tham gia
 • Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm

Điều kiện để phản ứng xảy ra

Bạn đang xem: Giải hóa 8 bài 13: Phản ứng hóa học

 • Các chất phản ứng tiếp xúc với nhau.
 • Có thể cần phải đun nóng.
 • Một số phản ứng cần đến chất xúc tác để cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

Nhận biết phản ứng hóa học xảy ra

 • Nhận biết phản ứng hóa học xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành (màu sắc, trạng thái, tỏa nhiệt, phát sáng)

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. a) Phản ứng hóa học là gì…

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành).

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Hướng dẫn giải

a)Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học.b)

 • Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng hay chất tham gia
 • Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm.

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

Giải câu 2. a) Vì sao nói được: khi chất …

a) Vì sao nói được: khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 (trang 48 sgk) hãy trả lời câu: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không.

Hướng dẫn giải

a) Do các hạt phân tử tạo thành chất nên chất phản ứng chính là phân tử phản ứng. Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng.

b) Trong phản ứng hóa học chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm chất này biến đổi thành chất khác.

c) Theo hình 2.5 (trang 48 sgk), ta thấy số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng.

Giải câu 3. Ghi lại phương trình phản ứng xảy…

Ghi lại phương trình phản ứng xảy ra khi cây nến cháy ( xem bài tập 3, bài 12 sgk trang 45). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này?

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng cháy của nến:

Parafin + O2 →(to) cacbon đioxit + hơi nước

Suy ra:

 • Chất tham ra là parafin và oxi trong không khí 
 • Sản phẩm là khí cacbon đioxit và hơi nước.

Giải câu 4. Hãy chép các câu sau đây với…

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp dưới đây: rắn   ; lỏng  ;  hơi ;   phân tử  ; nguyên tử

“ Trước khi cháy chất parafin ở thể.. còn khi cháy ở thể… Các…parafin phản ứng với các.. khí oxi”

Hướng dẫn giải

“Trước khi cháy chất paraffin ở thể rắn còn khi cháy ở thể hơi. Các phân tử parafin phản ứng với các phân tử khí oxi”.

Giải câu 5. Bỏ quả trứng  vào dung dịch…

Bỏ quả trứng  vào dung dịch axit clo hidric thấy sủi bọt ở vỏ trứng (hình trang 51/ SGK).

Biết rằng axit clohidric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất này trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua (chất này tan), nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng?

Hướng dẫn giải

Dấu hiệu để nhận biết phản ứng xảy ra: sủi bọt khí ở vỏ trứng.

PTHH:  canxi cacbonat + axit clohidric → canxi clorua + nước + khí cacbon đioxit 

Giải câu 6. Khi than cháy trong không khí…

Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi.

a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt, dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến than bén cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon đioxit.

Hướng dẫn giải

a) Cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt ,do than đập càng nhỏ thì diện tích tiếp xúc với oxi không khí càng lớn.

Dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến than bén cháy, do điều kiện phản ứng xảy ra phục thuộc vào nhiệt độ nên phải dùng lửa để khơi mào phản ứng.

b) PTHH: than + oxi →(to)  cacbon đioxit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button