Giáo Dục

Giải hóa 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng – trang 54 sách giáo khoa hóa học 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Nội dung định luật

  • Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

Áp dụng

Bạn đang xem: Giải hóa 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

  • Giả sử có phản ứng giữa A và B tạo ra C và D, công thức về khối lượng

mA + mB = mC + mD

  • Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất  thì tính được khối lượng của chất còn lại.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. a) Phát biểu định luật bảo toàn…

a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

b) Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn.

Hướng dẫn giải

a) Nội dung định luật : “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

b) Khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn vì trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử mà không có sự mất đi.

Giải câu 2. Trong phản ứng hóa học ở…

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2  đã phản ứng.

Hướng dẫn giải

Tổng khối lượng chất tham gia = tổng khối lượng sản phẩm:

mBaCl2  + mNa2SO4   = mBaSO4  + mNaCl

=>Khối lượng của bari clorua BaCl2  đã phản ứng:

mBaCl2  = mBaSO4  + mNaCl – mNa2SO4 = 23,3 + 11,7 – 14,2 = 20,8 (g)

Giải câu 3. Đốt cháy hết 9g kim loại magie…

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

Hướng dẫn giải

Magie + khí O2 → magie oxit (MgO)

a) Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mMg  + mO2   = mMgO

b) Khối lượng của khí oxi đã phản ứng là:

mO2  = mMgO – mMg =  15 – 9 = 6(g)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button