Giáo Dục

Giải hóa 8 bài 36: Nước

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 36: Nước – trang 125 sách giáo khoa hóa học 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 8 bài 36: Nước nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 36: Nước

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Thành phần hóa học của nước

 • Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi, chúng đã hòa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là hai phần khí hidro và một phần khí oxi.
 • Công thức hóa học của nước: H­2O
 • Sự tổng hợp nước: H2 + O2 →(to) H2O

Tính chất vật lí của nước

Bạn đang xem: Giải hóa 8 bài 36: Nước

 • Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ỏ, hòa tan được nhiều chất rắn, lỏng, khí.

Tính chất hóa học của nước

 • Tác dụng với kim loại như (như Na, K, Ca..) tạo thành bazơ và hidro.

Tác dụng với một số oxit bazơ

 • Oxit bazơ hóa hợp với nước tạo thành bazơ. Dung dịch ba zơ làm quỳ tím chuyển thành xanh.

Tác dụng với một số oxit axit.

 • Hợp chất tạo ra do nước hóa hợp với oxit axit thuộc loại axit. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Dùng từ, cụm từ trong khung…

Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

“oxit axit ; oxit ba zơ ; nguyên tố ; hidro ; oxi ; kim loại”

Nước là hợp chất tạo bởi hai…………là ………….và ……………..Nước tác dụng với một số …………….ở nhiệt độ thường  và một số ……………tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều …………..tạo ra axit.

Hướng dẫn giải

Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố  hidro  oxi. Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường và một số oxit bazơ tạo ra bazơ, tác dụng với nhiều oxit axit tạo ra axit.

Giải câu 2. Bằng những phương pháp…

Bằng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra?

Hướng dẫn giải

 • Bằng phương pháp hóa học : dùng dòng điện tách nước, hay tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường (định lượng)

2H2O  →(đp)  2H2  +  O2

2Na + 2H2O  →  2NaOH + H2

 • Phương pháp vật lí: nhiệt độ sôi, hóa rắn thành đá và tuyết) (định tính)

Giải câu 3. Tính thể tích khí hidro…

Tính thể tích khí hidro và khí oxi (ở đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra được 1,8 g nước.

Hướng dẫn giải

Ta có: (n_{H_{2}O}) = (frac{1,8}{18} = 0,1) (mol)

PTHH:     2H2  +      O2  →      2H2O

Tỉ lệ :       2             1                      2

P/ư         0,1        0,05            0,1 (mol)

Theo PTHH => nH2 = nH2O = 0,1(mol)

=> Thể tích khí hidro tham gia phản ứng: VH2 = 22,4 . 0,1 = 2,24 (lít)

Theo PTHH => nO2 = ½ nH2O = 0,05(mol)

=> Thể tích khí oxi tham gia phản ứng: VH2 = 22,4 . 0,05 = 1,12 (lít)

Giải câu 4. Tính khối lượng nước ở…

Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 112 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi.

Hướng dẫn giải

Ta có: (n_{H_{2}}) = (frac{112}{22,4}) = 5 (mol) 

PTHH:    2H   +   O2    →    2H2O

Tỉ lệ :       2          1                      2

P/ư           5       2,5              5 (mol)

Theo PTHH => nH2 = nH2O = 5 (mol)

=> Khôi lượng của nước là: (m_{H_{2}O}) = 18 . 5 = 90 (g)

Ta có: dnước = 1g/ml => VH2O= (frac{m}{d})  = (frac{90}{1}) = 90 (ml)

Giải câu 5. Viết các phương trình phản ứng…

Viết các phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ?

Hướng dẫn giải

 • Phương trình tạo bazo:

CaO + H2O   →  Ca(OH)2

Na2O + H2O → NaOH

=>Có thể nhận biết bazo bằng quỳ tìm ( quỳ chuyển xanh)

 • Phương trình tạo axit:

SO2 + H2O → H2CO3.

P2O5  + 3H2O → 2H3PO4

 • =>Có thể nhận biết axit bằng quỳ tìm ( quỳ chuyển đỏ)

Giải câu 6. Hãy kể những dẫn chứng về…

Hãy kể những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp? Nêu những biện pháp chống ô nhiễm ở địa phương em?

Hướng dẫn giải

Vai trò:

 • Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sống.
 • Nước cũng tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể người và động vật.
 • Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông  vận tải….

Biện pháp chống ô nhiễm:

 • Tiết kiệm nước.
 • Không vứt rác bừa bài ra sống hồ, kênh, rạch,…
 • Sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, phân bón đúng liều lượng tránh ô nhiễm nước ngầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button