Giáo Dục

Giải hóa 9 bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit – trang 21 sách giáo khoa hóa học 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Tính chất hóa học của oxit

Bạn đang xem: Giải hóa 9 bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

Tính chất hóa học của axit

bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1.Có những oxit sau…

Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

a) Tác dụng với nước (oxit axit và oxit bazo của các kim loại K, Na, Ba, Ca)

SO2 + H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2 + H2O → H2CO3

b) Tác dụng với HCl (oxit bazo)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) Tác dụng với NaOH (oxit axit0

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Giải câu 2. Những oxit nào dưới đây…

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng

a) phản ứng hóa hợp ? Viết phương trình hóa học

b) phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy ? viết phương trình hóa học.

(1) H2O;          

(2) CuO;      

(3) Na2O;          

(4) CO2;        

(5) P2O5

Hướng dẫn giải

a) Tất cả các oxit: 

bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

b) Các oxit CuO, CO2, H2O có thể được điều chế bằng phản ứng phân hủy

bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

Giải câu 3. Khí CO được dùng làm…

Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí SO2 và CO2. Làm thế nào có thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất ?

Viết các phương trình hóa học

Hướng dẫn giải

Dùng Ca(OH)2  để hấp thụ SO2 và COdo Ca(OH)2 rẻ tiền 

 

Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, toàn bộ SO2 và CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng:

  • CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3 + H2O   
  • SO2 + Ca(OH)2  → CaSO3 + H2O

Khí CO không phản ưng, thoát ra và được thu lấy.

Giải câu 4. Cần phải điều chế một…

Cần phải điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ? 

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng.

Giải thích các câu trả lời.

Hướng dẫn giải

a) PTHH:  H2SO+ CuO → CuSO4 + H2O     (1)

Tỉ lệ           1           1             1         1

b) PTHH: 2H2SO4 đ/n + Cu → (to) CuSO4 + SO+ 2H2O      (2)

Tỉ lệ          2                    1              1          1         2

Ta thấy: để sản xuất ra 1 mol CuSO4  p.ư 1 cần 1 mol H2SO4, p.ư 2 cần 2 mol

=>p.ư (1) tiết kiệm H2SO4 hơn

Giải câu 5. Hãy thực hiện những chuyển…

Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học. (Ghi điều kiện của phản ứng nếu có)

bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

Hướng dẫn giải

(1)       S +  O→ SO­­(đk: to)

(2)      2 SO + O2 →2 SO(đk: to, V2O5)

(3)      SO2 + NaO → Na2SO3

(4)      SO3 +H2O → H2SO4

(5)      2H2SO4 (đ) + Cu → CuSO + SO2↑ +2 HO (đk: to)

(6)      SO + H2O → H2SO3

(7)      H2SO+ 2 NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(8)      Na2SO + 2HCl → 2 NaCl + SO2 ↑ + H2O

(9)      H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO+ 2H2O

(10)    NaSO + BaCl2 → BaSO ↓  + 2 NaCl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button