Giáo Dục

Giải hóa 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 9: Tính chất hóa học của muối – trang 33 sách giáo khoa hóa học 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 9: Tính chất hóa học của muối

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.

  • Đk: KL tham gia mạnh hơn kim loại trong muối.

Tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới.

Bạn đang xem: Giải hóa 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối

  • Đk: Chất tham gia phải tan chất tạo thành kết tủa hoặc bay hơi.

Tác dụng với dung dịch muối tạo thành hai muối mới.

  • Đk: Chất tham gia phải tan chất tạo thành kết tủa.

Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

  • Đk: Chất tham gia phải tan chất tạo thành kết tủa.

Phản ứng phân hủy muối

  • Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1.Hãy dẫn ra một dung dịch…

Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra:

a) Chất khí;                         

b) Chất kết tủa.

Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

a) Chọn muối cacbonat hoặc sunfit tác dụng với axit 

VD: CaCO3 + H2SO4→ CaSO4  + CO2↑ + H2O

       Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

b) Có thể chọn axit hoặc bazơ hoặc muối:

VD: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

       Na2CO3 + Ba(NO3)2 → 2NaNO3 + BaCO3

       CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Giải câu 2.Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ…

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Lấy ở mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử cho vào các ống nghiệm. Đánh số thứ tự các ống nghiệm.

Cho dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm chứa các muối trên.

  • Ống nghiệm nào cho kết tủa màu xanh lam là CuSO4

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

  • Ống nghiệm nào cho kết tủa trắng sau chuyển thành màu đen là AgNO3.

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O + H2O.

  • Ống nghiệm nào còn lại không có hiện tượng gì là NaCl.

Giải câu 3.Có những dung dịch muối sau…

Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với:

a) Dung dịch NaOH;             

b) Dung dịch HCl;                       

c) Dung dịch AgNO3.

Nếu có phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

a) Cả hai muối vì đều có kết tủa tạo thành.

Mg(NO3)2 + 2NaOH → 2NaNO3 + Mg(OH)2

CuCl2 + 2NaOH → NaCl + Cu(OH)2

b) Dung dịch HCl: không có muối nào vì không có chất kết tủa hay chất khí tạo thành.

c) Dung dịch AgNO3 : muối CuCl2  vì sản phẩm tạo thành có AgCl không tan.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + Cu(NO3)2

Giải câu 4. Cho những dung dịch muối…

Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không.

 

Na2CO3

KCl

Na2SO4

NaNO3

Pb(NO3)2

 

 

 

 

BaCl2

 

 

 

 

Viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x).

Hướng dẫn giải

 

Na2CO3

KCl

Na2SO4

NaNO3

Pb(NO3)2

x

x

x

o

BaCl2

x

o

x

o

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO→ 2NaNO3 + PbCO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → 2KNO3 + PbCl2

Pb(NO3)2 + Na2SO4 →  2NaNO3 + PbSO4

BaCl2 + NaCO3 →  2NaCl + BaCO3

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Giải câu 5. Ngâm một đinh sắt sạch…

Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?

a) Không có hiện tượng nào xảy ra.

b) Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không có sự thay đổi.

c) Một phần đinh sắt bị hòa tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh lam của dung dịch ban đầu nhạt dần.

d) Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.

Giải thích cho sự lựa chọn và viết phương trình hóa học nếu có.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

 Fe  + CuSO → FeSO4 + Cu

Giải thích: Vì  Fe mạnh hơn Cu nên phản ứng xảy ra. Khi cho đinh sắt vào dung dịch CuSO , đinh sắt bị hòa tan , kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, dung dịch CuSO4 tham gia phản ứng (nồng độ CuSO4 giảm dần) nên màu xanh của dung dịch ban đầu bị nhạt dần.

Giải câu 6*. Trộn 30ml dung dịch có chứa…

Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn giải

Ta có: nCaCl2 = 2,22/111 = 0,02 mol ; nAgNO3 = 1,7/170 = 0,01 mol

PTHH       CaCl2 (dd) + 2AgNO3 → 2AgCl (r) + Ca(NO3)2 (dd)  (1)

Tỉ lệ :         1                  2               2                   1

Ban đầu    0,02             0,01

a) Hiện tượng: xuất hiện kết tủa màu trắng lắng dần xuống đáy là AgCl

b) Chất rắn sinh ra là AgCl. Theo phương trình (1)=> frac{0,02}{1} > frac{0,01}{2} => Số mol tính theo AgNO3 

=> nAgCl = 0,01 mol => mAgCl=0,01. 143,5 = 1,435 gam

c) Trong 30 + 70 = 100 (ml) dd sau phản ứng có chứa 0,02 – 0,05 =0,015 (mol)  CaCl2 dư và 0,005 mol Ca(NO3)2

=>Nồng độ các chất sau phản ứng là:

CMCaCl2=0,15M và CMCa(NO3)2 = 0,05 M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button