Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Hướng dẫn giải bài: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 50 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trong 1 lớp học bơi có 9 bạn nam, trong đó số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học bơi có bao nhiêu bạn nữ?

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Trả lời:

Câu 2 ( trang 51 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Hoạt động 2

Trong hội thi hát quan họ, Thôn Thượng tham gia 9 tiết mục, Thôn Hạ ít hơn thôn Thượng 3 tiết mục. Hỏi thôn Hạ tham gia bao nhiêu tiết mục?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 52 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải bài toán theo tóm tắt

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Trả lời:

Tàu thứ hai có số thùng hàng là:

20 + 8 = 28 ( thùng)

Đáp số: 28 thùng hàng

Câu 2 ( trang 52 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trong ngày hội cồng chiêng, đội Một có 11 người tham gia. đội Hai có số người than gia ít hơn đội Một 4 người. Hỏi đội Hai có bao nhiêu người tham gia?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Trả lời:

Đội Hai có số người tham gia là:

11 – 4  = 7 (người)

Đáp số: 7 người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button