Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bảng cộng (qua 10)

Hướng dẫn giải bài: Bảng cộng ( qua 10) trang 33 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 33 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm:

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bảng cộng (qua 10)

Trả lời:

9 + 5 = 14          8 + 3 = 12          7 + 7 = 14           6 + 6 = 12          7 + 6 = 13          9 + 4 = 13 

Câu 2 ( trang 33 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm cá cho mèo

Trả lời:

Câu 3 ( trang 33 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Những đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau?

b) Trong bốn đèn lồng màu đỏm đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất/ bé nhất?

Trả lời:

 

Đèn lồng màu đỏ ghi phép tính có kết quả lớn nhất là: 8 + 7

Đèn lồng màu đỏ ghi phép tính có kết quả bé nhất là: 6 + 5

Luyện tập 1: 

Câu 1 ( trang 34 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Câu 2 ( trang 34 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Câu 3 ( trang 35 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm tổ ong cho gấu

Trả lời:

Câu 4 ( trang 35 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

>, <, =?

Trả lời:

a) 6 + 6 > 11                    b) 9 + 3 = 3 + 9

    7 + 5 = 12                        9 + 2 < 7 + 7

Câu 5 ( trang 35 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trong ca bin thứ nhất có 7 người, ca bin thứ hai có 8 người. Trong hai ca bin có tất cả bao nhiêu người?

Trả lời:

Trong hai ca bin có tất cả số người là:

7 + 8 = 15 ( người)

Đáp số: 15 người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button