Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bảng trừ ( qua 10)

Hướng dẫn giải bài: Bảng trừ ( qua 10) trang 48 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 48 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bảng trừ ( qua 10)

Trả lời:

11 – 6 = 5                  13 – 8 = 5                  16 – 7 = 9

14 – 7 = 7                  15 – 6 = 9                  17 – 9 = 8

Câu 2 ( trang 48 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Bạn nào cầm đèn ông sao ghi phép tính có kết quả bé nhất?

Trả lời:

Đèn lồng ghi phép tính có két quả bé nhất là: 12 – 8

Câu 3 ( trang 48 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bảng trừ ( qua 10)

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 49 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

13 – 6 = 7                  11 – 2 = 9                  16 – 8 = 8

15 – 7 = 8                  14 – 5 = 9                  18 – 9 = 9

12 – 4 = 8                  17 – 8 = 9                  12 – 3 = 9

Câu 2 ( trang 49 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

a) 14 – 4 – 3 = 7                 b) 12 – 2 – 6 = 4                 c) 16 – 6 – 3 = 7

    14 – 7 = 7                           12 – 8 = 4                           16 – 9 = 7

Câu 3 ( trang 49 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Có 12 bạn và 9 quả bóng, mỗi bạn lấy 1 quả. Hỏi có bao nhiêu bạn không lấy được bóng?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bảng trừ ( qua 10)

Trả lời:

Số bạn không được lấy bóng là:

12 – 9 = 3 ( bạn)

Đáp số: 3 bạn

Câu 4 ( trang 49 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

>, <, =

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Bảng trừ ( qua 10)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button