Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Hướng dẫn giải bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng 98 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 98 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Kể tên các điểm trong hình vẽ

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

b) Kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ

Trả lời:

  • Các điểm là: A; B; C; D; H; G

  • Các đoạn thẳng là: AB; CD

Câu 2 ( trang 99 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Kể tên các đoạn thằng trong mỗi hình vẽ sau:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Trả lời:

Các đoạn thẳng là:

a) MN; NP; PM

b) AB; BC; CD

Câu 3 ( trang 99 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Trả lời:

  • Đoạn thẳng MN dài 7 cm

  • Đoạn thẳng PQ dài 9 cm

Hoạt động 2

Câu 1 ( trang 100 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Kể tên các đường thẳng trong hình vẽ

b) Kể tên các đường cong trong hình vẽ

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Trả lời:

  • Các đường thẳng: DE, BC

  • Các đường cong: x, y

Câu 2 ( trang 101 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đ, S?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Câu 3 ( trang 101 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Kể tên 3 điểm thẳng hàng có tron hình

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Trả lời:

Ba điểm thẳng hàng trong hình là; (A, H, M) ; (B, M, C)

Câu 4 ( trang 101 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình.

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button