Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Hướng dẫn giải bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác trang 102 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động

Câu 1 ( trang 103 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Kể tên các đường gấp khúc trong các hình sau:

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Trả lời:

a) Đường gấp khúc ABC

b) Đường gấp khúc DEGH

Câu 2 ( trang 103 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Có mấy hình tứ giác?

Trả lời:

Có 4 hình tứ giác

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Câu 3 ( trang 103 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD

Trả lời:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

5 + 4 + 4 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Luyện tập

Câu 1 ( trang 104 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Tìm 2 đồ vật có hình dạng đường gấp khúc

b) Tìm 2 đồ vật có dạng hình tứ giác

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Câu 2 ( trang 104 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trong mỗi hình dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Câu 3 ( trang 105 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Đọc tên đường chạy của mỗi bạn.

b) Bạn nào chạy qua bãi cỏ theo đường gấp khúc.

c) Đường chạy của bạn nào gồm 2 đoạn thẳng

Đường chạy của bạn nào gồm 3 đoạn thẳng

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Trả lời:

a) Rô-bốt chạy đường AB, Việt chạy đường CDEG, Mai chạy đường HIK

b) Việt và Mai chạy qua bãi cỏ theo đường gấp khúc

c) Đường chạy của Mai gồm hai đoạn thẳng, đường chạy của Việt gồm 3 đoạn thẳng

Câu 4 ( trang 105 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính độ dài các đường gấp khúc

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Trả lời:

a) Đường gấp khúc ABC dài là:

6 + 3 = 9 (cm)

b) Đường gấp khúc MNPQ dài là:

4 + 4 + 4 = 12 ( cm)

Câu 5 ( trang 105 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đường gấp khúc nào dài hơn?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Trả lời:

 Đường gấp khúc màu xanh dương dài hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button