Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Hướng dẫn giải bài: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1: Trang 16 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Toán 2 tập 1

Câu 1 ( trang 16 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới mấy con?

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Trả lời:

Số chim cành trên hơn số chim cành dưới là:

6 – 4 = 2 ( con)

Đáp số: 2 con chim

Câu 2 ( trang 17 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Việt đã tô màu 6 bông hoa, còn 4 bông chưa tô màu. Hỏi số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu mấy bông?

Trả lời:

Số bông hoa chưa tô màu kém số bông hoa đã tô màu là:

6 – 4 = 2 ( bông)

Đáp số: 2 bông hoa

Câu 3 ( trang 17 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mai 7 tuổi, bố 38 tuổi. Hỏi bố hơn Mai bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

Bố hơn Mai số tuổi là:

38 – 7 = 31 ( tuổi)

Đáp số: 31 tuổi

Câu 4 ( trang 17 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Một trường học có 5 thùng đựng rác tái chế và 10 thùng đựng rác khác. Hỏi số thùng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế bao nhiêu thùng?

Trả lời:

Số thùng rác khác hơn số thùng đựng rác tái chế là:

10 – 5 = 5 ( thùng)

Đáp số: 5 thùng

Luyện tập 1: Trang 17 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống Toán 2 tập 1

Câu 1 ( trang 17 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Câu 2 ( trang 18 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Trả lời:

a) Giải: Bút sáp ngắn nhất

b) Số: 

– Bút chì dài hơn bút mực 5 cm

– Bút sáp ngắn hơn bút chì 15 cm

Câu 3 ( trang 18 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Ba bạn rô-bốt rủ nhau đo chiều cao.

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Trả lời:

a) Rô-bốt C cao nhất

b) Rô bốt A cao hơn rô-bốt B 2 cm

    Rô-bốt B thấp hơn rô-bốt  C 5 cm

Câu 4 ( trang 18 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Trả lời:

  • Mai gấp được hơn Nam 3 cái thuyền

  • Nam gấp được kém Mai 3 cái thuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button