Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki – lô – gam

Hướng dẫn giải bài: Ki – lô – gam trang 57 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

[

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 58 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki – lô – gam

Quan sát tranh rồi chọn câu đúng

Trả lời:

A: Con gấu nặng hơn 3 con chó

Câu 2 ( trang 58 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki - lô - gam

Trả lời:

a) Mèo và chó, con chó nặng hơn

b) Mèo và thỏ, con thỏ nặng hơn

c) Mèo, chó và thỏ, con chó nặng nhất, con thỏ nhẹ nhất

Câu 3 ( trang 58 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki - lô - gam

Trả lời:

a) Quả cam nặng bằng 4 quả chanh

b) Quả táo nặng bằng 3 quả chanh

c) Quả bưởi nặng bằng 7 quả chanh

Hoạt động 2

Câu 1 ( trang 60 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki - lô - gam

Câu  2 ( trang 60 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật dưới đây:

 Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki - lô - gam

Trả lời:

  • Quả bí ngô cân nặng hai ki-lô-gam

  • Hộp đường cân nặng một ki-lô-gam

  • Quả mít cân nặng ba ki-lô-gam

  • Bao gạo cân nặng mười ki-lô-gam

  • Túi bột mì cân nặng năm ki-lô-gam

Câu 3 ( trang 60 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki - lô - gam

Trả lời:

a) Hộp A cân nặng 3 kg. Hộp B cân nặng 4 kg. Hộp C cân nặng 5 kg

b) Hộp C nặng nhất. Hộp A nhẹ nhất

Luyện tập: 

Câu 1 ( trang 61 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

a) 12 kg + 23 kg = 35 kg                 45 kg + 20 kg = 65 kg                 9 kg + 7 kg = 16 kg

b) 42 kg – 30 kg = 12 kg                  13 kg – 9 kg = 4 kg                      60 kg – 40 kg = 20 kg

Câu 2 ( trang 61 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki - lô - gam

Trả lời:

a) Con ngỗng cân nặng 7 kg

b) Con gà cân nặng 3 kg

Câu 3 ( trang 61 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm tổng số ki-lo-gam thóc của cả 2 bao thóc.

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ki - lô - gam

Trả lời:

Tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao là:

50 + 30 = 80 ( kg)

Đáp số: 80 kg

Câu 4 ( trang 61 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Ba chú rô-bốt rủ nhau đi cân. Rô-bốt A cân nặng 32kg, rô-bốt B nặng hơn rô-bốt A 2kg, rô-bốt C nhẹ hơn rô-bốt A 2kg. Hỏi:

a) Rô-bốt B cân nặng bao nhiêu kg?

b) Rô-bốt C cân nặng bao nhiêu kg?

Trả lời:

a) Rô- bốt B cân nặng số ki-lô-gam là:

32 + 2 = 34 ( kg)

b) Rô-bốt C cân nặng số ki-lô-gam là:

32 – 2 = 30 ( kg)

Đáp số: a) 34 kg

              b) 30 kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button