Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 23

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 23 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 23 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 23

Trả lời:

Câu 2 ( trang 23 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Viết mỗi số thành tổng.

Trả lời:

a) 56 = 50 + 6                         84 = 80 + 4

    95 = 90 + 5                         72 = 70 + 2

b) 34 = 30 + 4                         55 = 50 + 5

    68 = 60 + 8                         89 = 80 + 9

Câu 3 ( trang 23 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 23

Câu 4 ( trang 23 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Tính tổng của số lớn nhât và số bé nhất

Trả lời:

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 24; 37; 42; 45

b) Tổng của số lớn nhât và số bé nhất: 24 + 45 = 69

Câu 5 ( trang 24 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Lớp 2A trồng được 29 cây, Lớp 2B trồng được 25 cây. Lớp 2A trồng được hơn lớp 2B bao nhiêu cây?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 23

Trả lời:

Lớp 2A trồng được hơn lớp 2B số cây là:

29 – 25 = 4 ( cây)

Đáp số: 4 cây

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 24 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

a) B

b) C

c) A

d) C

Câu 2 ( trang 24 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Ghép 2 trong 3 thẻ số bên được các số có 2 chữ số nào?

b) Tính hiệu của số lớn nhất và bé nhất trong các số ghép được

Trả lời:

a) Các số hai chữ số có thể ghép là: 35; 53; 30; 50

b) Hiệu của số lớn nhất và bé nhất: 50 – 30 = 20

Câu 3 ( trang 24 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

>, <, =

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button