Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 38

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 38 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 38 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 38

Trả lời:

Câu 2 ( trang 38 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Hai quạt nào có chung ổ cắm điện?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 38

Câu 3 ( trang 38 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

b) Toa tàu nào ghi phép tính có kết quả bé hơn 15?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 38

Câu 4 ( trang 39 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Hình nào có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất?

b) Hình A và B có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 38

Trả lời:

a) Hình có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất là A

b) Hình A và B có tất cả: 8 + 6 = 14 khối lập phương nhỏ

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 39 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 38

Câu 2 ( trang 39 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, có 3 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn chơi bóng rổ?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 38

Trả lời:

Có tất cả bạn chơi bóng rổ là:

6 + 3 = 9 ( bạn)

Đáp số: 9 bạn

Câu 3 ( trang 39 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Dưới hồ nước có 15 con cá sấu, sau đó có 3 con lên bờ. Còn lại bao nhiêu con cá sấu dưới nước?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 38

Trả lời:

Còn lại số con cá sấu dưới nước là:

15 – 3 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button