Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 53

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 53 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 53 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 53

Trả lời:

a) 8 + 6 = 14                 9 + 4 = 13                 7 + 8 = 15

    5 + 7 = 12                 4 + 8 = 12                 8 + 7 = 15

b) 11 – 8 = 3                 13 – 7 = 6                 17 – 9 = 8

    14 –  6 = 8                 12 – 5 = 7                 16 – 8 = 8

Câu 2 ( trang 53 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm chuồng cho chim

Trả lời:

Câu 3 ( trang 53 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trên giá có 9 quyển sách và 8 quyển vở. Trên giá có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Trả lời:

Trên giá có tất cả số quyển sách là:

9 + 8 = 17 ( quyển)

Đáp số: 17 quyển

Câu 4 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 53

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

7 + 6 = 13                 8 + 4 = 12                 6 + 8 = 14                 9 + 7 = 16

13 – 7 = 6                 12 – 8 = 4                   14 – 6 = 8                  16 – 9 = 7

13 – 6 = 7                 12 – 4 = 8                   14 – 8 = 6                  16 – 7 = 9

Câu 2 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

a) 9 + 7 – 8 = 8                         b) 6 + 5 + 4 = 15

Câu 3 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 11 bức tranh. Mai vẽ được ít hơn Nam 3 bức. Hỏi Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 53

Trả lời:

Mai vẽ được số bức tranh là:

11 – 3 = 8 ( bức tranh)

Đáp số: 8 bức tranh

Câu 4 ( trang 54 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đ, S

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 53

Luyện tập 3

Câu 1 ( trang 55 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính rồi tìm thức ăn cho các con vật

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 53

Câu 2 ( trang 55 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

a) B

b) C

Câu 3 ( trang 55 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

a) 15 – 3 – 6 = 6                        b) 16 – 8 + 5 = 13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button