Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 95

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 95 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 95 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 95

Trả lời:

Câu 2 ( trang 95 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 95

Câu 3 ( trang 95 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Cầu thang lên nhà sóc vó tất cả 32 bậc thang. Sóc đã leo được 9 bậc thang hỏi sóc cần leo thêm bao nhiêu bậc nữa để vào nhà?

Trả lời:

Sóc cần leo thêm số bậc thang nữa là:

32 – 9 = 23 ( bậc)

Đáp số: 23 bậc thang

Câu 4 ( trang 95 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn câu trả lời đúng

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 95

Trả lời:

 Đáp án C

Câu 5 ( trang 96 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Ghép hai trong 3 thẻ số bên được các số có hai chữ số. Số bé nhất trong cách số đó là số nào? Số lớn nhất trong các số đó là số nào?

Trả lời

  • Các số hai chữ số có thể ghép là: 33; 38; 83

  • Số lớn nhất là 83, bé nhất là 33

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 96 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

25 + 65 – 30 = 60                         90 – 40 – 26 = 23 

Câu 2 ( trang 96 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính tổng các số trên 3 bông hoa mà chú ong đã gặp

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 95

Trả lời:

Tổng các số trên ba bông hoa là: 5 + 61 + 8 = 75 

Câu 3 ( trang 96 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Anh Khoai đốn được 2 cây tre. Cây thứ nhất có 43 đốt, cây thứ 2 có 50 đốt. Hỏi hai cây tre có tất cả bao nhiêu đốt tre?

Trả lời:

Hai cây tre có tất cả số đốt tre là:

43 + 50 = 83 ( đốt)

Đáp số: 83 đốt tre

Câu 4 ( trang 97 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm chữ số thích hợp

Trả lời:

a) 60 – 9 > 50                                       b) 42 – 4 < 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button