Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày – Giờ, Giờ – Phút

Hướng dẫn giải bài: Ngày – Giờ, Giờ – Phút trang 112 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 113 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày – Giờ, Giờ – Phút

Trả lời:

Câu 2 ( trang 113 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Giờ, Giờ - Phút

Câu 3 ( trang 113 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Giờ, Giờ - Phút

Hoạt động 2

Câu 1 ( trang 114 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Giờ, Giờ - Phút

Câu 2 ( trang 115 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm 2 đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc đêm

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Giờ, Giờ - Phút

Câu 3 ( trang 115 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Nam làm gì lúc mấy giờ?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Giờ, Giờ - Phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button