Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày – Tháng

Hướng dẫn giải bài: Ngày – Tháng trang 116 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động

Câu 1 ( trang 116 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm 2 con vật có cùng ngày sinh.

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày – Tháng

Trả lời:

Câu 2 ( trang 117 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

a) Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 dưới đây

b) Xem tờ lịch tháng 12 để trả lời câu hỏi:

– Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

– Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ mấy?

– Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy?

Trả lời:

a) 

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Tháng

b) Tháng 12 có 31 ngày

– Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ tư

– Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ sáu

Câu 3 ( trang 117 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

– Tháng 1 có  bao nhiêu ngày?

– Ngày tết Dương lịch 1 tháng 1 là thứ mấy?

– Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ mấy?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Tháng

Trả lời:

– Tháng 1 có 31 ngày

– Ngày tết Dương lịch 1 tháng 1 là thứ bảy

– Ngày 1 tháng 2 cùng năm là thứ ba

Luyện tập

Câu 1 ( trang 117 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mỗi hình dưới tương ứng với ô chữ nào?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Tháng

Câu 2 ( trang 118 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

  • Tháng hai có bao nhiêu ngày?

  • Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là thứ mấy?

 Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Tháng

Trả lời:

  • Tháng hai có 28 ngày

  • Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là Chủ nhật

Câu 3 ( trang 118 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

– Tháng 3 có bao nhiêu ngày

– Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 3 là ngày nào?

– Ngàu Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là thứ mấy?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Tháng

Trả lời:

– Tháng 3 có 31 ngày

– Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 3 là ngày 7 tháng 3

– Ngàu Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là thứ 3

Câu 4 ( trang 118 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

– Tháng 4 có bao nhiêu ngày?

– Thứ Bảy tuần này là ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thì thứ Bảy tuần trước là ngày nào?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ngày - Tháng

Trả lời:

– Tháng 4 có 30 ngày

– Thứ Bảy tuần này là ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 thì thứ Bảy tuần trước là ngày 23 tháng 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button