Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

Hướng dẫn giải bài: Ôn tập các số đến 100 trang 6 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 6 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

Trả lời:

 

Câu 2 ( trang 6 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Tìm cà rốt cho thỏ

Trả lời:

 Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

Câu 3 ( trang 7 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)

Trả lời:

Số gồm Viết số Đọc số
5 chục và 7 đơn vị 57 Năm mươi bày
7 chục và 5 đơn vị 75 Bảy mươi lăm
6 chục và 4 đơn vị 64 Sáu mươi tư
9 chục và 1 đơn vị 91 Chín mươi mốt

Câu 4 ( trang 7 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

a. Tìm những bông hoa ghi số lớn hơn 60

b. Tìm những bông hóa ghi số bé hơn 50

c. Tìm những bông hoa vừa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60

Trả lời:

a. Những bông hoa ghi số lớn hơn 60: 69; 89

b. Những bông hoa ghi số bé hơn 50: 49; 29

c. Những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60: 51; 5

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 7 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Số ?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

Câu 2 ( trang 7 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Sắp xếp các số ghi trên các áo theo thứ tự

a. Từ bé đến lớn

b. Từ lớn đến bé

Trả lời:

a) Từ bé đến lớn: 14; 15; 19; 22

b) Từ lớn đến bé: 22; 19; 15; 14

Câu 3 ( trang 8 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Số ?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

Câu 4 ( trang 8 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Từ ba thẻ số dưới đây, em hãy lập các số có hai chữ số

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

Trả lời:

Các số hai chữ số có thể lập là: 37; 73; 35; 53; 75; 57 

Luyện tập 3

Câu 1 ( trang 8 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số viên bi trong hình đó (theo mẫu)

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

Câu 2 ( trang 9 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

Câu 3 ( trang 9 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

Số?

Trả lời:

a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là: 87 = 80 + 7

b) Số 45 gồm 4 chục và 5 đơn vị, viết là: 45 = 40 + 5

c) Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị, viết là 63 = 60 + 3

Câu 4 ( trang 9 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức)

a. Em lắp bốn miếng bìa A, B, C, D vào vị trí thích hợp trong bảng

b. Tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa A, B, C, D rồi viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập các số đến 100

b) Số lớn nhất ở mỗi miếng:

  • A: 76
  • B: 58
  • C: 36
  • D: 54

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 36; 54; 58; 76

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button