Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập đo lường

Hướng dẫn giải bài: Ôn tập đo lường trang 132 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 132 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đ, S?

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập đo lường

Trả lời:

Câu 2 ( trang 132 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

19 kg + 25 kg = 44 kg                   35 kg + 28 kg = 63 kg                    44 kg – 19 kg = 25 kg

63 kg – 28 kg = 35 kg                    44 kg – 25 kg = 19 kg                     63 kg – 35 kg = 28 kg

Câu 3 ( trang 132 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Câu 4 ( trang 133 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mẹ mua con lợn nặng 25kg về nuôi. Sau một thời gian, con lợn tăng thêm 18kg. Hỏi lúc này, con lợn cân nặng bao nhiêu kg?

Trả lời:

Con lợn lúc này nặng số ki-lô-gam là:

25 + 18 = 43 (kg)

Đáp số: 43 kg

Câu 5 ( trang 133 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Có 3 con dê cân nặng 14kg, 18kg, 16kg muốn sang sông để ăn cỏ. Rô-bốt nói: Thuyền chỉ chở thêm được nhiều nhất là 31kg”. Hỏi hai con đê nào có thể cùng nhau sang sông?

Trả lời:

Ta có: 31kg > 14kg + 16kg. Vậy hai con dê 14 kg và 16 kg có thể cùng sang sông

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 133 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

a) – Bình A chứa được 8 l nước

    – Bình B chứa được 5 l nước

b) Cả hai bình chứa được 13 l nước

Câu 2 ( trang 134 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

a)    25 l + 8 l = 33 l                            44 l  + 19 l  = 63 l

       33 l  – 8 l  = 25 l                           63 l  – 44l  = 19 l

       33 l  – 25 l  = 8 l                           63 l  – 19 l = 44 l

b)   15 l + 8 l  + 30 l = 53 l                    42 l – 7 l + 16 l  = 51 l

Câu 3 ( trang 134 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

Đáp án: C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button