Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Hướng dẫn giải bài: Ôn tập học kì I trang 124 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 124 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Trả lời:

7 + 7 = 14              9 + 6 = 15              8 + 4 = 12              5 + 7 = 12

6 + 9 = 15              4 + 8 = 12              14 – 5 = 9              15 – 6 = 9

12 – 4 = 8              11 – 7 = 4                15 – 9 = 6               13 – 8 = 5           

Câu 2 ( trang 124 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mỗi số 7, 5, 11, 13 là kết quả của phép tính nào?

Trả lời:

Câu 3 ( trang 124 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Câu 4 ( trang 125 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Lớp 2A có 8 bạn học hát. Số bạn học võ nhiều hơn số bạn học hát là 5 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn học võ?

Trả lời:

Lớp 2A có số bạn học võ là:

8 + 5 = 13 ( bạn)

Đáp số: 13 bạn

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 125 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mỗi sọt sẽ đựng những quả bưởi ghi kết quả của những phép tính ghi trên sọt đó.

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Câu 2 ( trang 125 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

>, <, =

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Câu 3 ( trang 126 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Lấy 2 trong 3 túi gạo nào đặt lên đĩa bên phải để cân thăng bằng?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Câu 4 ( trang 126 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Một cửa hàng điện máy, buổi sáng bán được 11 máy tính, buổi chieuf bán được ít hơn buổi sáng 3 máy tính. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu máy tính?

Trả lời:

Buổi chiều cửa hàng bán được số máy tính là:

11 – 3 = 8 ( máy)

Đáp số: 8 máy tính

Luyện tập 3

Câu 1 ( trang 126 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Trả lời:

a) 

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

b) Những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 60 là: D; E

c)  Những toa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100 là: A; B

Câu 2 ( trang 127 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đăt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Câu 3 ( trang 127 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm chỗ cho ô tô

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Câu 4 ( trang 127 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Một đội đồng diễn thể dục thể thao đồm 56 người mặc áo đỏ và 28 người mặc áo vàng. Hỏi đội đồng diễn đó có tất cả bao nhiêu người?

Trả lời:

Đội đồng diễn đó có tất cả số người là:

56 + 28 = 84 ( người)

Đáp số: 84 người

Luyện tập 4

Câu 1 ( trang 128 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

a) Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

b) 24 + 24 + 24 = 72                           2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Câu 2 ( trang 128 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Cho bảng sau:

a) Tổng của ba số tròn chục là bao nhiêu?

b) Hai số có tổng là 23 là số nào?

c) Hai số nào có tổng lớn nhất?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Trả lời:

a) Tổng của ba số tròn chục là: 20 + 30 + 40 = 90

b) Hai số có tổng là 23 là: 11 và 12

c) Hai số có tổng lớn nhất là: 44 và 45

Câu 3 ( trang 128 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Một thanh gỗ dài 92cm. Bác thợ mộc đã cưa đi 1 đoạn dài 27cm. hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu cm?

Trả lời:

Thanh gỗ còn lại dài số xăng-ti-mét là:

92 – 27 = 65 ( cm)

Đáp số: 65 cm

Câu 4 ( trang 128 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Ôn tập học kì I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button