Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Hướng dẫn giải bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20 trang 41 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1: 

Câu 1 ( trang 41 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Trả lời:

Câu 2 ( trang 41 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

11 – 2 = 9                11 – 3 = 8                11 – 4 = 7                11 – 5 = 6

11 – 6 = 5                11 – 7 = 4                11 – 8 = 3                11 – 9 = 2            

Câu 3 ( trang 42 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm chuồng cho thỏ

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 42 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Câu 2 ( trang 42 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

12 – 3 = 9               12 – 4 = 8               12 – 5 = 7               12 – 6 = 6

12 – 7 = 5               12 – 8 = 4               12 – 9 = 3               12 – 2 = 10

Câu 3 ( trang 42 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Câu 4 ( trang 43 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm bông hoa cho ong đậu. Bông hoa nào có nhiều ong đậu nhất?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Câu 5 ( trang 43 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mai có 13 tờ giấy màu, Mai đã dùng 5 tờ để cắt dán tranh. Hỏi Mai còn bao nhiêu tờ?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Trả lời:

Mai còn lại số tờ giấy là: 

13 – 8 = 5 ( tờ)

Đáp số: 5 tờ giấy

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 44 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Câu 2 ( trang 44 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

15 – 5 = 10                15 – 6 = 9                15 – 7 = 8

15 – 8 = 7                  15 – 9 = 6                15 – 10 = 5

Câu 3 ( trang 44 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Câu 4 ( trang 44 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Những máy bay nào ghi phép trừ có hiệu bằng 7? Những máy bay nào ghi phép trừ có hiệu bằng 9?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Trả lời:

Máy bay có hiệu bằng 7 là: 14 – 7; 12 – 5; 15 – 8

Máy bay có hiệu bằng 9 là: 15 – 6; 13 – 4; 14 – 5

Câu 5 ( trang 45 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Bà có 14 quả ổi. Bà cho cháu 6 quả. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả ổi?

Trả lời:

Bà còn lại số quả ổi là:

14 – 6 = 8 ( quà)

Đáp số: 8 quả ổi

Luyện tập 3

Câu 1 ( trang 45 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

16 – 7 = 9                   16 – 8 = 8                    16 – 9 = 7

17 – 8 = 9                   17 – 9 = 8                    18 – 9 = 9

Câu 2 ( trang 45 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Câu 3 ( trang 45 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu lớn nhất? Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu bé nhất?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Trả lời:

Cánh diều ghi phép trừ có hiệu lớn nhất là: màu xanh lá 18 – 9

Cánh diều ghi phép trừ có hiệu bé nhất là: màu cam 14 – 8

Câu 4 ( trang 45 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mai hái được 16 bông hoa, Mi hái được 9 bông hoa. Hỏi Mai hái được nhiều hơn Mi bao nhiêu bông hoa?

Trả lời:

Mai hái được nhiều hơn Mi số bông hoa là:

16 – 9 = 7 ( bông)

Đáp số: 7 bông hoa

Câu 5 ( trang 45 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

>, <, =

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Luyện tập 4

Câu 1 ( trang 46 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Câu 2 ( trang 46 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính nhẩm

Trả lời:

a)   7 + 5 = 12                   b)   8 + 6 = 14                   c)  9 + 8 = 17              

      5 + 7 = 12                          6 + 8 = 14                        8 + 9 = 17                          

      12 – 7 = 5                           14 – 8 = 6                         17 – 9 = 8

      12 – 5 = 7                           14 – 6 = 8                         17 – 8 = 9

Câu 3 ( trang 46 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

a) 13 – 3 – 4 = 6                b) 15 – 5 – 3 = 7                c) 14 – 4 – 1 = 9

    13 – 7 = 6                          15 – 8 = 7                          14 – 5 = 9

Câu 4 ( trang 46 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

Câu 5 ( trang 46 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Có 15 VĐV đua xe đạp, có 6 VĐV đã qua cầu. Hỏi còn lại bao nhiêu vận động viên chưa qua cầu?

Trả lời:

Còn lại số vận động viên chưa qua cầu là:

15 – 6 = 9 ( vận động viên)

Đáp số: 9 vận động viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button