Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Tia số. Số liền trước. Số liền sau

Hướng dẫn giải bài: Tia số. Số liền trước. Số liền sau trang 10 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 11 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Bạn đang xem: Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Tia số. Số liền trước. Số liền sau

Trả lời:

Câu 2 ( trang 11 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mỗi quả bóng ứng với vạch nào trên tia số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Tia số. Số liền trước. Số liền sau

Câu 3 ( trang 11 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đ, S?

Trả lời:

a) Đ                              b) S

c) S                              d) Đ

e) Đ                              g) Đ

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 11 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm trên tia số: 

a) Những số bé hơn 5

b) Những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6

Trả lời:

a) Những số bé hơn 5: 1; 2; 3; 4

 

b) Những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6: 4; 5

Câu 2 ( trang 11 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

Các số 2 chữ số có thể ghép là: 45; 54; 40; 50

Đáp án: C

Câu 3 ( trang 12 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Tia số. Số liền trước. Số liền sau

Câu 4 ( trang 12 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Tia số. Số liền trước. Số liền sau

 

Câu 5 ( trang 12 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắng và thỏ xám đang chuẩn bị chạy thi. Các làn chạy được đánh số lần lượt từ bé đến lớn. Thỏ trắng chạy ở làn số nào?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Tia số. Số liền trước. Số liền sau

Trả lời:

Thỏ Trắng đang chạy ở làn số 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button