Giáo Dục

Giải lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại – trang 66 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại nhé.

Câu trả lời:

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Xã hội nguyên thủy

 • Đặc trưng: Thời kì xã hội nguyên thủy là bước đi đầu tiên chập chững của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua.
 • Con người tìm ra lửa, chế tác công cụ lao động từ thô sơ đến chính xác, đa dạng, sử dụng có hiệu quả , luôn luôn cải tiến công cụ lao động , không ngừng cải thiện đời sống .
 • Sản xuất phát triển, con người chủ động với cuộc sống hơn, biết trồng trọt và chăn nuôi, dựng lều làm nhà để ở.
 • Thời kì này trình độ loài người thấp kém…

2. Xã hội cổ đại

Bạn đang xem: Giải lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Tiêu chí

Phương Đông cổ đại

Phương Tây cổ đại

Điều kiện tự nhiên

Đất ven sông phì nhiêu, xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành sớm.

Vùng ven biển…

Kinh tế

Nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán trao đổi

Thủ công nghiệp, thương nghiệp  biển phát triển…, tiền tệ  xuất hiện , thị quốc ra đời

Xã hội

Quý tộc (vua là quý tộc lớn nhất), nông dân công xã, nô  lệ.

Chiếm nô: Chủ nô, nô lệ và bình dân

Chính trị

Chế độ quân chủ chuyên chế

Chế độ dân chủ của chủ nô

3. Xã hội phong kiến – trung đại

 • Các quốc gia phương Đông chuyển sang  chế độ  phong kiến từ những thế kỉ cuối trước Công nguyên, đến thế kỉ XVII-XIX rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
 • Tây Âu bước vào thời phong kiến muộn hơn chừng 5 thế kỉ, đến thế kỉ XV-XVI chế độ phong kiến suy vong.
 • Sau các cuộc phát kiến địa lý , tại Tây Âu bắt đầu quá trình  hình thành  mầm mống của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội….

Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

Trả lời:

Xã hội nguyên thủy:

 • Là bước đi đầu tiên chập chững của loài người mà các dân tộc nào cũng phải trải qua.
 • Con người đã biết tạo ra lửa và dùng lửa, biết cải tiến công cụ từ thô sơ đến chính xác.
 • Đời sống con người không ngừng tiến bộ: từ chỗ thiếu ăn triền miên đến chỗ đủ ăn mà còn dư thừa.
 • Con người sống chung, làm chung và hưởng thụ chung.
 • Đây là xã hội còn ở trình độ thấp.

Xã hội cổ đại

 • Xã hội phương Đông
  • Có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên hình thành xã hội có giai cấp và nhà nước sớm. Xã hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên được hình thành ở lưu vực dòng sông lớn. Ai Cập, Lưỡng Hà, …
  • Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
  • Trong xã hội, tầng lớp nông dân công xã là đông đảo nhất và giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất.
  • Vua nắm mọi quyền hành gọi là vua chuyên chế cổ đại.
 • Xã hội phương Tây
  • Xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành muộn.
  • Hai ngành sản xuất hính là thủ công và thương nghiệp,
  • Nô lệ là lực lượng sản xuất chính trong xã hội
  • Thể chế dân chủ cổ đại

Xã hội phong kiến:

 • Xã hội phương Đông
  • Ra đời sớm, từ khoảng mấy thế kỉ cuối trước Công nguyên
  • Hai giai cấp chính : địa chủ và nông dân lĩnh canh
  • Vua chuyên chế tăng thêm quyền lực
  • Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong khoảng thế kỉ XVII – XIX, trước khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến
 • Ở Tây Âu
  • Ra đời muộn hơn phương Đông
  • Hai giai cấp chính: lãnh chúa và nông nô
  • Trong lòng xã hội phong kiến Tây Âu đã xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
  • Từ thế kỉ XV – XVII, chế độ phong kiến Tây Âu suy bong và chuẩn bị cho sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản.

Câu 2: Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người….

Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại).

Trả lời:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button