Giáo Dục

Giải lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 37: Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học – trang 188 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của….

Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C. Mác và Ph.Ăng –ghen?

Trả lời:

Nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăngghen:

 • Hoạt động của C.Mác: 
  • Năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.
  • Năm 1843 sang Pari rồi Brúcxen xuất bản tạp chí biên niên Pháp – Đức.
  • Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
 • Hoạt động của Ăngghen :
  • Năm 1842 Viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vài trò của g/c công nhân. 
  • Năm 1844 – 1847 C.Mác và Ăngghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế – chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.

Câu 2: “Đồng minh những người cộng sản” ra đời hoàn cảnh nào? Mục đích….

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Trả lời:

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 • Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăngghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính Đảng độc lập cho giai cấp vô sản.
 • Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăngghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa.
 • Tháng 6 – 1847  Đồng minh những người chính nghĩa  họp lại và đổi tên là “Đồng minh những người cộng sản ra đời”.

Mục đích hoạt động: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ. 

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Vai trò của C.Mác và Ăng ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng….

Vai trò của C.Mác và Ăng ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào?

Trả lời:

Trong việc thành lập tổ chức “Đồng minh những người cộng sản” C.Mác và Ăngghen đã có những vai trò vô cùng to lớn, đó là:

 • Cả C.Mác và Ăngghen đã đồng sáng lập nên “Đồng minh những cộng sản”.
 • Hai ông đã vạch ra mục tiêu rõ ràng cho “Đồng minh những người cộng sản” đó là lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ. 
 • Cuối cùng, soạn thảo điều lệ và cương lĩnh cho “Đồng minh những người cộng sản”.

Câu 2: Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử cơ bản Tuyên ngôn….

Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử cơ bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?

Trả lời:

Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử cơ bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản:

 • Nội dung:
  • Khẳng định chủ nghĩa tư bản ra đời là bước tiến, song nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư sản và vô sản tất yếu phải nổ ra.
  • Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.
  • Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. 
 • Ý nghĩa:
  • Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.
  • Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button