Giáo Dục

Giải lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ – trang 37 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Qúa trình hình thành và phát triển của các nước Ma – ga – đa….

Qúa trình hình thành và phát triển của các nước Ma – ga – đa diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở Đông Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lợi, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên.

Đến 500 năm TCN, nước Ma – ga – đa tỏ ra lớn mạnh hơn cả

Bạn đang xem: Giải lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Vua mở đầu là Bim – bi – sa – ra tỏ ra lớn mạnh hơn cả.

Vua mở đầu là Bim – bi – sa – ra được coi là cùng thời với phật tổ. Nhưng vua kiệt xuất nhất là A – sô – ca (thế kỉ III TCN). Khi A – sô – ca qua đời vào cuối thế kỉ III TCN. Ấn Độ bước vào một thời kì chia rẽ, khủng hoảng kéo dài cho đến đầu công nguyên.

Câu 2: Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống ở Ấn Độ?

Trả lời:

Sự phát triển văn hóa truyền thống của Ấn Độ:

 • Tôn giáo (Phật giáo và Hin – đu – giáo) cùng với những tập tục, lễ nghi tôn giáo hình thành và phát triển sớm.
 • Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp, hình tháp, lăng mộ hình bát úp, bán cầu.
 • Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hin – đu giáo qua các thời kì, các phong cách kiểu dáng.
 • Chữ viết, đăch biệt là chữ phạn dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia và chữ Pa – li, dùng để viết kinh phật.
 • Văn hóa Ấn Độ được hình thành từ rất sớm (khoảng thiên niên kỉ III TCN).
 • Ấn Độ có một nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện trong đó có một số thành tựu ngày nay vẫn được sử dụng.
 • Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Tại sao nói thời Gúp – ta là thời kì hình thành và phát triển  của văn hóa….

Tại sao nói thời Gúp – ta là thời kì hình thành và phát triển  của văn hóa truyền thống Ấn Độ?

Trả lời:

Đến đầu công nguyên, miền Bắc Ấn Độ được thống nhất lại, bước vào thời kì mới, thời kì phát triển cao và đặc sắc của lịch sử Ấn Độ – thời Vương triểu Gúp – ta.

Vương triều Gúp – ta có 9 đời vua, qua 150 năm (319 – 476). Nét đặc sắc nổi bật của thời kì này là sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Đạo phật phát triển mạnh dưới thời Gúp – ta: Sự truyền bá đạo Phật, lòng tôn sùng Đạo phật, người ta làm nhiều chùa bang. Cùng với chùa là những pho tượng phật điêu khắc bằng đá, trên đá.

Ấn Độ giáo cũng ra đời và phát triển

Chữ viết chủ yếu là chữ Phạn và chữa Pa – li.

Câu 2: Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra….

Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

Trả lời:

Những yếu tố văn hóa truyền thông Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài bao gồm:

 • Phật giáo và Hin – đu  giáo.
 • Nghệ thuật kiến trúc, nhất là đền chùa, lăng mộ.
 • Chữ viết, nhất là chữ Phạn.
 • Ảnh hưởng đến những nơi: Trung Quốc, Việt Nam, hàng loạt các nước ở khu vực Đông Nam Á….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button