Giáo Dục

Giải lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào – trang 50 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào ?

Trả lời:

Ở Cam – pu- chia, tộc người đa số chủ yếu là người Khơ – me. Địa bàn sinh sống của họ chủ yếu là trên cao nguyên Cò rạt. Đến thế kỉ XVI, vương quốc của người khơ – me hình thành, họ tự gọi là Cam –pu – chia.

Thời kì phát triển của vương quốc Cam – pu – chia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV, cong gọi là thời kì Ăng – co.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào

Những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt:

 • Kinh tế:
  • Nông nghiệp: Người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Người ta đào nhiều hồ, kênh, máng để dự trữ và điều phối nước tưới.
  • Ngư nghiệp: Đánh bắt các ở Biển Hồ
  • Thủ công nghiệp: Có nhiều thợ khéo tay, đặc biệt là các nghề làm  đồ trang sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu của đền tháp.
 • Xây dựng được nhiều công trình lớn: Ăng – co – vát, Ăng – co Thom, khu đền Bay – on…
 • Các vua Cam –pu – chia không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngời. Trong các thế kỉ X – XII, Cam –pu- chia trở thành một trong những nước mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.
 • Từ thế kỉ XIII, Cam –pu – chia bắt đầu suy yếu do Vương quốc Thái tấn công xâm lược rất nhiều lần phải bỏ kinh đô cũ về miền Nam nhưng vẫn không yên cho đến khi bị người Pháp xâm chiếm (1863).

Câu 2: Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lạng Xạng?

Trả lời:

Đối nội:

 • Chia đất nước thành các mường
 • Xây dựng Lào thành một trung tâm Phật giáo
 • Xây dựng quân đội tương đối mạnh

Đối ngoại:

 • Trao đổi, buôn bán với các nước châu Âu và các nước láng giềng được mở rộng.
 • Giữ quan hệ hòa hiếu với Cam – pu – chia và Đại Việt, chống quân xâm lược Mi – an – ma.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam –pu – chia?

Trả lời:

Đầu thế kỉ VI: Thời kì hình thành Vương quốc Cam –pu –chia.

Thế kỉ IX đến thế kỉ XV: Thời kì phát triển của vương quốc Cam –pu – chia còn gọi là thời kì Ăng – co.

Thế kỉ XV: Cam – pu – chia bước vào thời kì suy thoái.

Thế kỉ XIX: Cam –pu- chia bị thực dân Pháp xâm lược.

Câu 2: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Trả lời:

Đầu thế kỉ XIII: Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ.

Thế kỉ XIV: Pha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lạng Xạng.

Thế kỉ XV – XVII: Vương quốc Lạng Xạng bước vào giai đoạn thịnh vượng.

Thế kỉ XVIII: Lạng Xạng suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân Pháp xâm chiếm.

Câu 3: Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam – pu- chia và văn hóa Lào?

Trả lời:

Những nét văn hóa tiêu biểu của Cam – pu – chia:

 • Sáng tạo chữ viết của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ.
 • Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.
 • Kiến trúc, nổi tiếng nhất là kiến trúc quần thê Ăng – co.

Những nét văn hóa tiêu biểu của Lào:

 • Chữ viết: Từ học chữ Phạn sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình trên cơ sở chữ viết của Cam – pu – chia và Mi – an – ma.
 • Văn học dân gian: Văn học viết
 • Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú và hồn nhiên
 • Tôn giáo: đạo Hin – đu và đạo Phật.

=> Nền văn hoá truyền thống của hai vương quốc Cam-pu-chia vào Lào đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ trên các lĩnh vực chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc. Từ những cái sẵn có, mỗi nước đã tạo ra cjo mình những điều mới mẻ cho mình, xây dựn một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button