Giáo Dục

Giải lịch sử 11 bài 3: Trung Quốc

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 3: Trung Quốc – trang 12 lịch sử lớp 11. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 11 bài 3: Trung Quốc nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Nêu diễn biến chính của phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc….

Nêu diễn biến chính của phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Trước sự xâm lược của các nước đế quốc và thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh, nhân dân Trung Quốc đã đứng dậy đấu tranh. Nó được thể hiện thông qua các phong trào yêu nước:

Mở đầu là cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc dưới sự lãnh đạp của Hồng Tú Hoàn nổ ra ngày 1/1/1851 ở Kim Điền (Quảng Tây). Đến ngày 19/7/1864 được sự giúp đỡ của các nước đế quốc , chính quyền Mãn Thanh đã đàn áp phong trào. Cuộc khởi nghĩa thất bại.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 11 bài 3: Trung Quốc

Cuối thế kỉ XIX, khi các nước đế quốc xâu xé nhau thì một số nhân vật tiến bộ thuộc giới sĩ phu Trung Quốc  chủ trương tiến hành cải cách để cứu vãn tình thế. Đó là cuộc cải cách duy tân năm Mậu Tuất (1898). Cuộc cải cách chỉ kéo dài hơn 100 ngày, nhưng cuối cùng bị thất bại vì Từ Hi Thái hậu làm chính biến.

Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ  XX, phong trào nông dân Nghĩa Hoà đoàn nêu cao khẩu hiệu chống đế quốc, được nhân dân nhiều nơi hưởng ứng. Khởi nghĩa thất bại vì thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí và bị triều đình phản bội, bắt tay với đế quốc.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Dựa trên lược đồ hình 6, trình bày diễn biến chính của CM Tân Hợi?

Trả lời:

Ngày 9/5/1911, nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc. Chính sự kiện này đã châm ngòi cho CM bùng nổ.

 • Diễn biến:
  • 10/10/1911 khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương -> lan rộng khắp miền Nam, miền Trung.
  • Ngày 19/12/1911, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc. Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống.
  • Tháng 2/ 1912, Tôn Trung Sơn mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khải đồng ý nhường cho ông ta làm Tổng thống. Cách mạng chấm dứt.

Câu 2: Nêu kết quả của CM Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc CM này là cuộc CM….

Nêu kết quả của CM Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc CM này là cuộc CM tư sản không triệt để?

Trả lời:

Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, do những người trí thức cấp tiến trong giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo, đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

Cuộc CM này là cuộc CM tư sản không triệt để là bởi vì trong nó vẫn còn chứa đựng một số mặt hạn chế:

 • Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp. Việc đem toàn bộ chính quyền cách mạng giao cho Lê Nguyên Hồng, và sau nữa là Viên Thế Khải, là một minh chứng. 
 • Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, một trong những vấn đề cơ bản của cách mạng. Chính vì vậy, họ không động viên được đông đảo quần chúng nông dân tham gia. 
 • Không dám đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược, tức là không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc. Để rồi họ câu kết với Viên, giúp Viên củng cố thế lực, quay lại đoạt công và chống phá cách mạng. 
 • Ngoài ra, các hạt nhân lãnh đạo Đồng Minh hội hãy còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức, nên sự phối hợp hãy còn lỏng lẻo, nhiều khi tư tưởng cũng không đồng nhất

Câu 3: Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ….

Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX  diễn ra hết sức sôi nổi. Tuy nhiên, nó vẫn chưa mang lại một kết quả nhất định và còn chưa mang lại sức ảnh hưởng lớn.

Sở dĩ như vậy là vì:

 • Tất cả các phong trào đấu tranh yêu nước đều nhanh chóng bị triều đình Mãn Thanh và đế quốc đàn áp ngày từ những bước đầu.
 • Mang tính chất dân tộc
 • Tạo điều kiện cho Cm Tân Hợi thắng lợi
 • Cổ vũ ptrào đấu tranh của nhân dân TQ
 • Để lại bài học kinh nghiệm
 • Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân TQ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button