Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước – trang 35 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Sự thành lập nhà Lý

 • Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mấy Triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
 • Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long.
 • Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
 • Vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành. Các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người cẩn thận nắm giữ.

2. Luật pháp và quân đội

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

a. Luật pháp:

 • Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư.
  • Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.
  • Nhằm bảo vệ Vua và cung điện, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

b. Quân đội:

 • Gồm cấm quân và quân địa phương.
  • Cấm quân: Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh trọng cả nước. Bảo vệ vua và kinh thành.
  • Quân địa phương: Tuyển chọn trong số những thanh niên trai tráng ở các làng xã canh phòng ở các lộ phủ. Hàng năm, chia thành phiên thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh sẽ tham gia chiến đấu.
 • Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.
 • Thực hiện chính sách “ Ngụ binh ư nông”.
 • Gả công chúa, ban chức tước cho tù trưởng. Trấn áp tù trưởng nổi loạn.
 • Về đối ngoại: Quan hệ bình thường đối với Nhà Tống, dẹp tan các cuộc nổi loạn của Chăm Pa.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

Trả lời:

Tình hình đất nước thế kỉ XI đã vững mạnh, nền kinh tế phát triển. Kinh đô Hoa Lư ( Ninh Bình) xa và hẻo lánh, trang khi đó Đại La (Thăng Long) có nhiều ưu điểm hơn: Vị trí, địa thế thuận lợi, là trung tâm của đất nước, “xem khắp đất Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương. Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời” (Chiếu dời đô – Đại Việt sử kí toàn thư).

Câu 2: Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người….

Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Trả lời:

Nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ vì:

Thứ nhất, lúc đó nền giáo dục chưa phát triển để có điều kiện tuyển lựa nhân tài.

Thứ hai, nhà Lý mình thành lập cần tập trung quyền lập để xây dựng và củng cố chính quyền của mình.

=> Vì thế, nhà Lý giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận.

Câu 3: Em hãy vẽ bộ máy chính quyền  ở Trung ương và địa phương thời Lý?

Trả lời:

Câu 4: Từ nhận xét trích trong “Đại Việt sử kí toàn thư”, em hãy nêu sự….

Từ nhận xét trích trong “Đại Việt sử kí toàn thư”, em hãy nêu sự cần thiết và tác dụng của bộ Hình thư thời Lý.

Trả lời:

 • Trước đây, việc kiện tụng, xử phạt đều do quan lại đảm trách xử lí, nhiều khi xử quá khắc nghiệt, có người còn bị xử oan ức. Vì thế, vua nhà Lý thấy cần có quy định luật trong khi xét xử để đảm bảo công bằng cho mọi người.
 • Bộ “Hình thư” ra đời khi nước ta lúc đó chưa có luật là cần thiết và có tác dụng lớn. Với những quy định chặt chẽ như việc bảo vệ nhà vua, bảo vệ của công và tài sản của nhân dâ, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, xử phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội. Bộ “Hình thư” đã góp phần làm ổn định trật tự xã hội, nâng cao uy tín của nhà Lý.

Câu 5: Quân đội nhà Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì….

Quân đội nhà Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý?

Trả lời:

 • Tổ chức thành hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương
 • Nhận xét: Quân đội thời Lý bao gồm các binh chủng, thủy binh, kị binh và tượng binh, kỉ luật rất nghiệm minh, được rèn luyện chu đáo. Vũ khí có giáo mác, dao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá…

=> Quân đội nhà Lý được tổ chức khá chu đáo, quy củ và hùng mạnh.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nhà Lý thành lập như thế nào?

Trả lời:

Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đình lên ngôi vua. Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc, tôn Lý Công uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

Câu 2: Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

Trả lời:

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương như sau:

Cả nước được chia thành 24 lộ, phủ. Dưới lộ, phủ là huyện, dưới huyện là hương, xã.

Đứng đầu nước là vua. Ban đầu, vua trực tiếp giữ quyền hành sắp xếp và sắp đặt quan lại, ban hành đạo luật xét xử, chỉ huy quân đội, tiếp sứ thần nước ngoài. Về sau vua giao bớt cho các đại thần, chỉ giữ quyền quyết định chung. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.

Câu 3: Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất ?

Trả lời:

 • Tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
 • Ban hành bộ “Hình thư”.
 • Xây dựng quân đội vững mạnh gồm hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương.
 • Thi hành chính sách ” ngụ binh ư nông”.
 • Thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button