Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa (đời sống kinh tế)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa (đời sống kinh tế) – trang 44 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa (đời sống kinh tế) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp

 • Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm sản xuất nông nghiệp:
 • Lễ cày tịch điền
 • Khuyến khích khai hoang, đào kênh mương,
 • Đắp đê phòng lũ lụt
 • Cấm giết hại trâu bò…
 • Kết quả: Nhiều năm mùa màng bội thu

2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa (đời sống kinh tế)

a. Thủ công nghiệp

 • Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa rất phát triển.
 • Các nghề làm đồ trang sức bằng vàng, bạc, làm giấy, đúc đồng, rèn sắt đều được mở rộng.
 • Nhiều công trình nổi tiếng như: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh…

b. Thương nghiệp

 • Việc buôn bán trong nước và nước ngoài được mở mang hơn trước. Vân đồn là nơi buôn bán rất sầm uất.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào ?

Trả lời:

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa: biểu hiện sự quan tâm của nhà vua đối với sự phát triển sản xuất nông nghiệp. với tâm thức “…không tự mình cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo”.

Câu 2: Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển ?

Trả lời:

Nền nông nghiệp thời Lý phát triển là do cả nước và nhân dân cùng đẩy mạnh, chăm lo sản xuất nông nghiệp.

 • Hàng năm, vào mùa xuân, các vua nhà Lý thường về địa phương cày tịch điền.
 • Nhà Lý khuyến khích khai khẩn ruộng hoang, tiến hành đào kênh mương, khai ngòi đồng thời cho đắp đê phòng ngập lụt.
 • Nhà Lý ban hành lệnh cấm giết trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

Câu 3: Qua việc làm trên của vua Lý, em nghĩ gì về hàng tơ lụa của…

Qua việc làm trên của vua Lý, em nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó ? Vì sao nhà Lý lại không dùng gấm vóc của nhà Tống ?

Trả lời:

 • Qua việc làm đó ta thấy do nghề chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa lúc bấy giờ phát triển, có nhiều thợ thủ công dệt gấm vóc rất khéo tay (được vua dạy cho).
 • Việc nhà Lý không dùng gấm vóc của nhà Tống thể hiện ý thức tự chủ, nghề dệt của ta đã phát triển nên không cần phải mua lụa, gấm của nhà Tống nữa.

Câu 4: Bước phát triển mới của thủ công nghiệp là gì ?

Trả lời:

Ngoài các nghề thủ công cổ truyền như làm đồ trang sức bằng vàng, bạc, nghề làm giấy, nghề in bàn gỗ, đúc đồng, rèn sắt, nhuộm vải, thời kì này nghề thủ công phát triển đạt trình độ cao nhờ bàn tay của những thợ thủ công tài giỏi tạo dựng nên những công trình rất nổi tiếng như chuông Quy Điền, tháp Bảo Thiên (Hà Nội). vạc Phổ Minh (Nam Định).

Câu 5: Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh…

Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tính hình thương nghiệp nước ta hồi đó như thế nào ?

Trả lời:

Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tình hình thương nghiệp nước ta thời đó rất phát triển. Nông nghiệp phát triển, thủ công nghiệp phát triển, đặc biệt là các nghề thủ công cổ truyền sản xuất ra nhiều hàng hóa có chất lượng cao, tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển. Từ đó, cả hai thấy cần thiết phải có sự trao đổi mua bán hàng hóa cho nhau.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản suất nông nghiệp ?

Trả lời:

 • Chia ruộng đất công cho nông dân cày cấy và nộp thuế.
 • Vua tự cày tịch điền và tế thần Nông.
 • Chú trọng khai khẩn ruộng hoang, đào kênh mương, làm thủy lợi.
 • Cấm giết trâu bò , bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

=>Những chính sách đó góp phần làm mùa màng bội thu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

Câu 2: Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công….

Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý.

Trả lời:

Thủ công nghiệp:

 • Các nghề chăn tằm, ươm tơ, làm đồ gốm, xây dựng đền đài cung điện phát triển.
 • Các nghề làm đồ trang sức, làm giấy, in bàn gỗ, đúc đồng, rèn sắt, nhuộm vải đều được mở rộng.
 • Nhiều công trình nổi tiếng : tháp Bảo Thiên, chuông Quy Điền,vạc Phổ Minh….

Thương nghiệp:

 • Thăng Long là đô thi phồn thịnh.
 • Vân Đồn được coi là nơi buôn bán rất thuận lợi với nước ngoài.

Câu 3: Nêu mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Trả lời:

 • Nông nghiệp phát triển mùa màng tươi tốt, thu hoạch được nhiều → đời sống nhân dân ổn định → tạo điều kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.
 • Thủ công nghiệp phát triển, hàng hóa ngày càng nhiều và có chất lượng tốt → nhu cầu trao đổi giữa các nước với nhau là điểu tất yếu xảy ra → thủ công nghiệp phát triển tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button