Giáo Dục

Giải lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288) – trang 62 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288) nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt

 • Nhà Nguyên quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ ba
 • Nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến

2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 7 bài 14: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288)

 • Diễn biến:
  • Tại Vân Đồn, Trần Khánh Dư cho quân mai phục đợi đoàn thuyền lương của địch.
  • Khi đoàn thuyền lương đi qua bị quân ta từ nhiều phía đánh ra dữ dội.
 • Kết quả: Phần lớn thuyền lương bị đắm, số còn lại bị quân ta chiếm.

3. Chiến thắng Bạch Đằng:

 • Diễn biến:
  • 4/1288: Đoàn thuyền lương của Ô Mai Nhi rút về theo sông Bạch Đằng.
  • Ta thử địch vào sâu trận địa khi nước dâng cao.
  • Lúc nước rút thuyền địch xô vào cọc và bị quân ta đánh từ 2 bên bờ.
 • Kết quả: Nhiều tên giặc bị chết, Ô Mã Nhi bị bắt ống.
 • Ý nghĩa: Đập tan mộng xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị….

Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba?

Trả lời:

Sau hai lần xâm lược Đại Việt đều thất bại, nhà Nguyên quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ ba để trả thù:

 • Hốt Tất Liệt đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản, để tập trung lực lượng xâm lược Đại Việt.
 • Ngoài việc huy động hơn 30 vạn quân và nhiều danh tướng, nhà Nguyên còn sử dụng hàng trăm chiếc thuyền cùng một đoàn thuyền chở lương thực -> quyết tâm dồn lực lượng đánh bại Đại Việt.

Câu 2: Hãy tường thuật diễn biến trận Vân Đồn.

Trả lời:

Ô Mã Nhi được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hồ, nhưng cho rằng quân ta nhưng cho rằng quân ta không thể ngăn cản được đoàn thuyền lương này nên đã tiến về hội quân ở Vạn Kiếp.

Trần Khánh Dư dự đoán khi đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi đi qua, có thể đánh được đoàn thuyền lương nên đã bố trí một trận mai phục. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hồ nặng nề, chậm chạp tiến qua Vân Đồn, liền bị quân của Trần Khánh Dư từ nhiều phía đổ ra đánh dữ dội. Phần lớn thuyền lương của địch bị đắm, số còn lại bị quân Trần chiếm.

Câu 3: Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân nguyên như thế nào?

Trả lời:

Sau trận Vân Đồn, quân Nguyên mất nguồn cung cấp lương thực, rơi vào tình thế khó khăn, rơi vào thế bị động. Thoát Hoan ở Thăng Long có nguy cơ bị cô lập, tinh thần quân lính hoang mang, tuyệt vọng. Trong tình thế nguy khốn, Thoát Hoan buộc phải rút quân về nước.

Câu 4: Em hãy nêu ý nghĩa của của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288?

Trả lời:

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên đối với Đại Việt. Trong ba lần tấn công xâm lược, với quyết tâm cao, quân địch đã huy động một lực lượng hùng mạnh, nhiều tướng giỏi hòng đè bẹp nhân dân Đại Việt nhưng cả ba lần đều thất bại.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của Mông – nguyên, một kẻ thù mạnh và an tàn bạo nhất thế giới lúc bấy giờ để bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Đại Việt.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến….

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên?

Trả lời:

Tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên:

 • Tháng 1/1288, Thoát Hoanchia làm ba đạo quân tiến vào Thăng Long. Tại đây, ta thực hiện “vườn không nhà trống”. Quân Nguyên ngày càng rơi vào thế lúng túng, khó khăn. Thoát Hoan quyết định rút quân về nước.
 • Nhân cơ hội này, vua Trần và Trần Quốc Tuấn mở cuộc phản công và tiến hành bố trí quân mai phục ở sông Bạch Đằng.
 • Tháng 4/1288, đoàn quân Ô Mã Nhi rút theo đường thủy trên sông Bạch đằng. Khi quân Ô Mã Nhi tiến quân đến bãi cọc, quân Trần ra khiêu chiến rồi bỏ chạy, chờ khi nước triều xuống, tổ chức phản công, quân của Ô Mã Nhi bị tiêu diệt.
 • Cánh quân của Thoát Hoan từ Vạn Kiếp đến Lạng Sơn rút về Quảng Tây (Trung Quốc) cũng bị truy kích và tiêu diệt. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Câu 2: Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba….

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?

Trả lời:

Giống nhau:

 • Tránh thế giặc mạnh lúc đầu, ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng,
 • Chờ thời cơ phản công tiêu diệt giặc, thực hiện kế hoạch “ vườn không, nhà trống”.

Khác nhau:

 • Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai là:
  • Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa lui quân để bảo toàn lực lượng
  • Khi thời cơ đến phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.
 • Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba là:
  • Tập trung tiêu diệt đoàn thuyền chở lương thực của Trương Văn Hổ để quân Nguyên không có lương thực nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động, khó khăn.
  • Chủ dộng bố trí  trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt thuyền chiến của giặc và đánh tan ý đồ xâm lược của nhà Nguyên đối với nước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button